fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Internet

  • Snabb och pålitlig internetförbindelse
  • Fiber till hemmet
  • Mobilt dit du går

Vad behöver invånaren för att ta i bruk anslutningen och vad behöver göras?

Om ni bor i ett husbolag med innernät via telefonkabel krävs ett VDSL2-modem för att ta i bruk anslutningen, dessa finns att köpa i vår kundbetjäningspunkt. Modemet kopplas till telefonuttaget i lägenheten. VDSL2-modemet vi säljer har även inbyggd WiFi-funktion för trådlös kontakt mellan er apparatur och modemet. Om ert husbolag har ett nytt innernät med nätverkskablar kan ni koppla datorn direkt till ett av nätverksuttagen i er lägenhet. För att få tillgång till trådlös förbindelse i lägenheten krävs en skild router med WiFi-funktion som kopplas till nätverksuttaget.

Hur får jag reda på förbindelsens verkliga hastighet?

Den egna förbindelsens hastighet kan testas på nätsidor avsedda för ändamålet. Det finns flera sidor som erbjuder gratis testning, t.ex. http://www.speedtest.net och https://fast.com

Vad ska jag göra om hastigheten inte är den utlovade?

Först är det bra att granska att bostaden får den utlovade hastigheten genom att koppla datorn till modemet/routern med datakabel. Ifall WiFi-hastigheten inte är tillräcklig lönar det sig att testa den egna apparaturens maxhastighet i Partels kundbetjäningspunkt. Det lönar sig att koppla alla de apparater som går att koppla med datakabel till modemet/routern. På så sätt finns det mera kapacitet över för trådlösa apparater i WiFi-nätet. Till Android- och iPhone-telefonerna finns gratis program med vilka man kan granska vilka andra trådlösa apparater som finns i närheten och vilka frekvenser de använder. Ifall de upphittade nätfrekvenserna går på varandra med ditt nät lönar det sig att starta om routern/fiberterminalen och vid behov ändra inställningarna.

Vilka faktorer påverkar hastigheten?

Förbindelsens slutliga hastighet är alltid summan av flera olika faktorer:

  • Fastighetens internnät och datakabel
  • Kundens egna routrar, basstationer och switchar samt deras WiFi-hastighetsstandard (g/n/ac)
  • WiFi-routern/modemets placering
  • Fastighetens/lägenhetens konstruktion (mellanväggar och väggmaterial samt möblemanget)
  • Frekvensen som WiFi:n använder (5 GHz kan möjliggöra snabbare förbindelser, men räckvidden är kortare och hörbarheten sämre genom hinder. 2,4 GHz´s räckvidd är bättre men frekvensen kan vara stockad ifall grannarna också använder WiFi)
  • Kundens ändutrustning (kapacitet, WiFi-standard, WiFi-adapterns typ samt antalet antenner)
  • Datorns kapacitet samt nätkortets hastighet (framhävs framförallt med hastigheter över 100M)