fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel TV

 • Störningsfri bildkvalitet i HD & UHD
 • Finlands största kanalutbud
 • Bästa tv-tjänsten för varje fiberkund!
Jag ser bild men hör inget ljud?

Kolla att antennkabeln är intakt och rätt ikopplad mellan din tv-apparat och strömuttaget. Antennkabeln kan behöva förnyas med jämna mellanrum.

Bilden är mosaik-aktig och otydlig?

Felet ligger troligen i det interna nätverket hos dig, kolla att antennkabeln är intakt. Eventuellt kan kabeltv-modulen behöva förnyas.

Texten saknas på en del kanaler?

Gå in på inställningar via din tv:s fjärrkontroll och välj textning för kanalen i fråga. Textningen kan ibland försvinna iom ändringar i tv-signalen hos leverantören.

Jag kan inte hitta mina nya kanaler, hur får jag dem synliga?

Genom att följa anvisningarna för din tv eller digibox är det lätt att göra en kanalsökning på din apparat. Du följer med i kanalsökningens olika skeden direkt på tv-skärmen. Längst ner på denna sida har vi samlat länkar och anvisningar för olika apparater. Skulle du ändå önska hjälp med kanalsökningen finns vi till hands!

Om jag återställer fabriksinställningarna på min digibox, försvinner mina inspelningar då?

Vanligtvis försvinner inte inspelade program från bandande digiboxar i samband med återställning av fabriksinställningarna. Det lönar sig ändå att kolla i apparatens bruksanvisning innan åtgärden utförs. Om din digibox sparar inspelningarna i samband med återställning av fabriksinställningar sparas baskanalernas inspelningar men inte de som spelats in från betalkanalerna, utan de raderas i samband med signalbytet.

Mina betalkanaler syns inte längre, varför?

Ibland sker små signaländringar hos vår betalkanaloperatör som kan innebära att kortläsaren och kortet tappar signalen. Det kan då hända att kortläsaren och kortet måste aktiveras i en annan apparat för att hittas igen. Om du inte har en annan apparat i hemmet att aktivera dem i kan du komma in till vår butik så aktiverar vi kort och kortläsare här.

Kanalerna syns sporadiskt, varför?

Om kanalerna stundvis förvinner kan det bero på antennkabelns placering. Ifall kabeln är dragen på utsidan av huset eller så att temperaturväxlingar kan påverka kabeln kan signalen blir dålig vid t.ex. väldigt hett, kallt eller fuktigt väder. Du kan beställa en ny kabeldragning via oss mot avgift.

Finns det garanti på kabel-tv-apparaturen?

Ktv-modulen på fiberterminalen har garanti enligt följande:

 • Under 2 år sedan installation av ktv-apparatur -> Installation och modul gratis
 • Över 2 år och under 4 år sedan installation -> Installation och modul med 50 % rabatt
 • Över 4 år sedan installation-> Kunden betalar för installation och modul

Du kan också beställa ett avgiftsbelagt hembesök av en montör genom att ringa oss på 02 454 5400. Hembesöket faktureras skilt enligt timtaxa.

Länkar till de vanligaste tv-tillverkarnas anvisningssidor:

 • LG manualer hittar du här
 • Panasonic manualer hittar du här
 • Philips manualer hittar du här
 • Samsung manualer hittar du här
 • Sony manualer hittar du här

Traficoms allmänna anvisningar för kanalsökning hittar du här.