fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Här kan du följa med hur ditt område framskrider i fiberprocessen.

Vi uppdaterar med mer information vartefter fiberstödprojekten kommer igång. En stor del av områdena är nu i intresseanmälningsfasen. Prata med dina grannar och uppmuntra dem att lämna in intresse!

Då vi påbörjar försäljningen övergår området till beställningsfasen och du kan följa med antal beställningar på ditt område.

Lielaxvägen, Kopparö och Fallböle är nästa områden i försäljning och beställningsfasen har inletts.

Ifall ditt område redan är i beställningsfasen och du inte fått fibermaterialet hem per post kan du ta kontakt med oss (02 454 5400 / partel@partel.fi) så förser vi dig med beställningsblankett och tilläggsinfo.

Vidkulla, Skyttala, Bodnäs strandväg, Västermälö och Pito har nu övergått från försäljningsfasen till planeringsfasen.

Tillsammans gör vi Pargas med skärgård till Finlands främsta digitala samhälle!

Senast uppdaterad: 09.05.2022

Vidkulla

Planering
Intresse
Beställningar

Skyttala

Planering
Intresse
Beställningar

Bodnäs strandväg

Planering
Intresse
Beställningar

Västermälö

Planering
Intresse
Beställningar

Lielaxvägen

Beställ senast 31.05.2022
Intresse
Beställningar

Pito

Planering
Intresse
Beställningar

Kopparö

Anmäl ditt intresse
Intresse

Fallböle

Anmäl ditt intresse
Intresse

Bollböle, Fagerkulla

Anmäl ditt intresse
Intresse

Sydmo, Nulto, Mustfinn

Anmäl ditt intresse
Intresse

Kårlax

Anmäl ditt intresse
Intresse

Neder-Kirjala

Anmäl ditt intresse
Intresse

Skråbbo

Anmäl ditt intresse
Intresse

Nagu Simonby

Anmäl ditt intresse
Intresse

Korpo Bonäsvägen

Anmäl ditt intresse
Intresse

Korpo Rumarvägen

Anmäl ditt intresse
Intresse

Nagu Lillandsvägen

Anmäl ditt intresse
Intresse

Nagu Biskopsö, Vikom

Anmäl ditt intresse
Intresse