fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Här kan du följa med hur ditt område framskrider i fiberprocessen.

Vi uppdaterar med mer information vartefter Fiberstödprojekten framskrider på de olika områdena.
Flera av områdena är redan klara eller under fiberutbyggnad. Beställ gärna vårt nyhetsbrev för att få info kring projekten.

Du kan följa med antal intresseanmälningar och beställningar på ditt område här nedan. Procenterna baserar sig på våra målsättningar områdesvis.
Kårlax och Neder-Kirjala är de sista områdena att säljas. Neder-Kirjala försäljningsdeadline är 30.9.2023, lämna gärna in din beställning så fort som möjligt om du inte redan gjort det, så påskyndas planeringen! Prata med dina grannar och uppmuntra dem att lämna in sina beställningar också! Du kan även bjuda in Partel till områdets väglagsmöte, vi kommer gärna och berättar mer om Fiberstödprojekten! Kårlax kommer till försäljning inom kort och du kan redan lämna in din beställning även härifrån.

Bollböle-Fagerkulla och Rumarvägen i Korpo är nu i planeringsfasen medan Mustfinn och Bonäsvägen i Korpo nu övergått till fiberutbyggnad.
För Mustfinns och Bollböle-Fagerkullas del görs fiberutbyggnaden i samarbete med Caruna då de lägger ner elkabeln i marken. Fiberstödprojekten på dessa områden följer därmed Carunas tidtabell och grävarbetet i Mustfinn har påbörjats och kommer att påbörjas enligt plan också i Bollböle-Fagerkulla under hösten 2023. Fiberutbyggnaden i Korpo inleds också i år och grävarbetet har redan påbörjats i Bonäs och fortsätter till Rumarvägen under hösten enligt nuvarande planer. Vill du ännu beställa en anslutning på dessa områden gäller det att kontakta oss omgående så kollar vi möjligheten att ansluta din fastighet till fibernätet!
Sydmo-Nulto och Skråbbo är också under fiberutbyggnad som bäst och grävarbetet och installationerna är igång där grävningen är klar. Biskopsö-Vikom, Lillandsvägen och Simonby i Nagu är likaså under fiberutbyggnad, med start längs med Skärgårdsvägen där nu kablarna i första hand lagts ner längs med och under Skärgårdsvägen till sidovägarna. Inkoppling kan ske vartefter fiberkabeln levererats fram till fastigheterna och installationerna har redan påbörjats.

Vidkulla, Bodnäs strandväg, Skyttala, Västermälö, Kopparö, Fallböle, Lielaxvägen och Pito är redan klara och fiberanslutningarna levererade. Detta innebär att en fiberanslutning inte längre kan beställas till stödpris på dessa områden.

Tillsammans gör vi Pargas med skärgård till Finlands främsta digitala samhälle!

Senast uppdaterad: 29.09.2023

Vidkulla

Klart
Intresse
Beställningar

Skyttala

Klart
Intresse
Beställningar

Bodnäs strandväg

Klart
Intresse
Beställningar

Västermälö

Klart
Intresse
Beställningar

Lielaxvägen

Klart
Intresse
Beställningar

Pito

Klart
Intresse
Beställningar

Kopparö

Klart
Intresse
Beställningar

Fallböle

Klart
Intresse
Beställningar

Bollböle, Fagerkulla

Planering
Intresse
Beställningar

Sydmo, Nulto

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Mustfinn

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Kårlax

Anmäl ditt intresse
Intresse
Beställningar

Neder-Kirjala

Beställ senast 30.09.2022
Intresse
Beställningar

Skråbbo

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Nagu Simonby

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Korpo Bonäsvägen

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Korpo Rumarvägen

Planering
Intresse
Beställningar

Nagu Lillandsvägen

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Nagu Biskopsö, Vikom

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar