fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Här kan du följa med hur ditt område framskrider i fiberprocessen.

Vi uppdaterar med mer information vartefter Fiberstödprojekten framskrider på de olika områdena.
Flera av områdena är redan klara eller under fiberutbyggnad. Beställ gärna vårt nyhetsbrev för att få info kring projekten.

Du kan följa med antal intresseanmälningar och beställningar på ditt område här nedan. Procenterna baserar sig på våra målsättningar områdesvis.
Kårlax och Neder-Kirjala är de sista områdena att säljas och på dessa områden samlar vi nu in intresseanmälningar och förhandsbeställningar. Prata med dina grannar och uppmuntra dem att lämna in intresse! Du kan även bjuda in Partel till områdets väglagsmöte, vi kommer gärna och berättar mer om Fiberstödprojekten!

Mustfinn, Bollböle-Fagerkulla, Bonäsvägen och Rumarvägen i Korpo har nu övergått från försäljningsfasen till planeringsfasen.
För Mustfinns och Bollböle-Fagerkullas del görs fiberutbyggnaden i samarbete med Caruna då de lägger ner elkabeln i marken och Fiberstödprojekten på dessa områden följer därmed Carunas tidtabell med sannolik koppling till fibernätet under år 2023. Fiberutbyggnaden i Korpo inleds också i år. Vill du ännu beställa en anslutning på dessa områden gäller det att kontakta oss omgående så kollar vi möjligheten att ansluta din fastighet till fibernätet!

Lielaxvägen, Pito, Sydmo-Nulto och Skråbbo är under fiberutbyggnad som bäst och grävarbetet och installationerna är igång där grävningen är klar. Biskopsö-Vikom, Lillandsvägen och Simonby i Nagu är likaså under fiberutbyggnad, med start längs med Skärgårdsvägen där nu kablarna i första hand läggs ner längs med och under Skärgårdsvägen till sidovägarna. Grävarbetet på våra försäljningsområden Simonby, Lillandsvägen och Biskopsö-Vikom sträcker sig från Prostvik till Biskopsö utförs måndag till torsdag för att undvika veckoslutsrusningen på Skärgårdsvägen. Då stamnätet är klart längs Skärgårdsvägen byggs sidovägarnas anslutningar ut. Inkoppling kan ske vartefter fiberkabeln levererats fram till fastigheterna.

Vidkulla, Bodnäs strandväg, Skyttala, Västermälö, Kopparö och Fallböle är redan klara och fiberanslutningarna levererade. Detta innebär att en fiberanslutning inte längre kan beställas till stödpris på dessa områden.

Tillsammans gör vi Pargas med skärgård till Finlands främsta digitala samhälle!

Senast uppdaterad: 29.05.2023

Vidkulla

Klart
Intresse
Beställningar

Skyttala

Klart
Intresse
Beställningar

Bodnäs strandväg

Klart
Intresse
Beställningar

Västermälö

Klart
Intresse
Beställningar

Lielaxvägen

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Pito

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Kopparö

Klart
Intresse
Beställningar

Fallböle

Klart
Intresse
Beställningar

Bollböle, Fagerkulla

Planering
Intresse
Beställningar

Sydmo, Nulto

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Mustfinn

Planering
Intresse
Beställningar

Kårlax

Anmäl ditt intresse
Intresse
Beställningar

Neder-Kirjala

Anmäl ditt intresse
Intresse
Beställningar

Skråbbo

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Nagu Simonby

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Korpo Bonäsvägen

Planering
Intresse
Beställningar

Korpo Rumarvägen

Planering
Intresse
Beställningar

Nagu Lillandsvägen

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Nagu Biskopsö, Vikom

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar