fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Här kan du följa med hur ditt område framskrider i fiberprocessen.

Vi uppdaterar med mer information vartefter Fiberstödprojektet framskrider på de olika områdena.
Alla områden är nu redan klara eller under fiberutbyggnad och samtliga anslutningar ska levereras under år 2024. Beställ gärna vårt nyhetsbrev för att få info kring projekten.

Du kan följa med antal intresseanmälningar och beställningar på ditt område här nedan. Procenterna baserar sig på våra målsättningar områdesvis.
Samtliga områden är nu sålda.

Mustfinn, Bollböle-Fagerkulla, Lillandsvägen i Nagu, Bonäsvägen och Rumarvägen i Korpo samt Neder-Kirjala och Kårlax är nu under fiberutbyggnad. Grävarbetet pågår på Rumarvägens område och har också påbörjats i Kårlax av Gräv & Transport Saarinen Ab, samt på Neder-Kirjala område, där grävningen kommer att göras mer utspritt av Oy Skärgårdens Schaktning Ab och Gräv & Transport Saarinen Ab. Inkoppling kan göras till fastigheterna först då stamnätet färdigställts och vi kontaktar alla som beställt en anslutning då inkoplling närmar sig.

Ifall du glömt att lämna in din beställning lönar det sig omgående kontakta oss för att kolla om du ännu kan få en anslutning till din adress till stödpris! Vi påminner om att beställningar på Kirjala-ön som gjorts via Kirva inte är inräknade, utan beställningen bör riktas direkt till Partel.

Installationerna är också till stor del gjorda på Lillandsvägen men en del av området är ännu under fiberutbyggnad. Inkoppling sker nu vartefter stamnätet är klart och fiberkabeln levererats fram till fastigheterna på Lillandsvägens område och detsamma gäller Bonäsvägen i Korpo, där också många redan fått sina anslutningar levererade.
För Mustfinns och Bollböle-Fagerkullas del görs fiberutbyggnaden i samarbete med Caruna då de lägger ner elkabeln i marken. Fiberstödprojekten på dessa områden följer därmed Carunas tidtabell. Grävarbetet i Mustfinn är klart men pågår ännu i Bollböle-Fagerkulla. I Mustfinn fattas ännu några luftlinjer, men även här har redan största delen av anslutningarna levererats.

Vidkulla, Bodnäs strandväg, Skyttala, Västermälö, Kopparö, Fallböle, Lielaxvägen, Pito, Skråbbo, Sydmo-Nulto samt Biskopsö-Vikom och Simonby i Nagu är redan klara och fiberanslutningarna levererade. Detta innebär att en fiberanslutning inte längre kan beställas till stödpris på dessa områden.

Om du bor på ett område där vi ännu inte byggt fiber lönar det sig lämna in en intresseanmälan för kommande projekt. Uppmuntra även dina grannar att göra lika!
Tillsammans gör vi Pargas med skärgård till Finlands främsta digitala samhälle!

Senast uppdaterad: 28.05.2024

Vidkulla

Klart
Intresse
Beställningar

Skyttala

Klart
Intresse
Beställningar

Bodnäs strandväg

Klart
Intresse
Beställningar

Västermälö

Klart
Intresse
Beställningar

Lielaxvägen

Klart
Intresse
Beställningar

Pito

Klart
Intresse
Beställningar

Kopparö

Klart
Intresse
Beställningar

Fallböle

Klart
Intresse
Beställningar

Bollböle, Fagerkulla

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Sydmo, Nulto

Klart
Intresse
Beställningar

Mustfinn

Klart
Intresse
Beställningar

Kårlax

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Neder-Kirjala

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Skråbbo

Klart
Intresse
Beställningar

Nagu Simonby

Klart
Intresse
Beställningar

Korpo Bonäsvägen

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Korpo Rumarvägen

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Nagu Lillandsvägen

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Nagu Biskopsö, Vikom

Klart
Intresse
Beställningar