fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Här kan du följa med hur ditt område framskrider i fiberprocessen.

Vi uppdaterar med mer information vartefter Fiberstödprojekten framskrider på de olika områdena.
Flera av områdena är fortfarande i intresseanmälningsfasen. Prata med dina grannar och uppmuntra dem att lämna in intresse! Du kan även beställa vårt nyhetsbrev för att få info kring projekten.

Då vi påbörjar försäljningen övergår området till beställningsfasen och du kan följa med antal beställningar på ditt område.
Lillandsvägen i Nagu är nästa område i försäljning och beställningsfasen har inletts.
Ifall ditt område redan är i beställningsfasen och du inte fått fibermaterialet hem per post kan du ta kontakt med oss (02 454 5400 / partel@partel.fi) så förser vi dig med beställningsblankett och tilläggsinfo.

Vidkulla, Bodnäs strandväg, Skyttala och Västermälö är redan klara och fiberanslutningarna levererade. Detta innebär att en fiberanslutning inte längre kan beställas till stödpris på dessa områden.

Kopparö, Lielaxvägen, Pito, Fallböle och Sydmo-Nulto är under fiberutbyggnad som bäst och grävarbetet och installationerna är igång.

Skråbbo, Mustfinn, Bollböle-Fagerkulla, Bonäsvägen i Korpo och Biskopsö-Vikom i Nagu har nu övergått från försäljningsfasen till planeringsfasen. För Mustfinns och Bollböle-Fagerkullas del görs fiberutbyggnaden i samarbete med Caruna då de lägger ner elkabeln i marken och Fiberstödprojekten på dessa områden följer därmed Carunas tidtabell med sannolik koppling till fibernätet under år 2023. Vill du ännu beställa en anslutning på dessa områden gäller det att kontakta oss omgående så kollar vi möjligheten att ansluta din fastighet till fibernätet!

Tillsammans gör vi Pargas med skärgård till Finlands främsta digitala samhälle!

Senast uppdaterad: 07.02.2023

Vidkulla

Klart
Intresse
Beställningar

Skyttala

Klart
Intresse
Beställningar

Bodnäs strandväg

Klart
Intresse
Beställningar

Västermälö

Klart
Intresse
Beställningar

Lielaxvägen

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Pito

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Kopparö

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Fallböle

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Bollböle, Fagerkulla

Planering
Intresse
Beställningar

Sydmo, Nulto

Fiberutbyggnad
Intresse
Beställningar

Mustfinn

Planering
Intresse
Beställningar

Kårlax

Anmäl ditt intresse
Intresse
Beställningar

Neder-Kirjala

Anmäl ditt intresse
Intresse
Beställningar

Skråbbo

Planering
Intresse
Beställningar

Nagu Simonby

Anmäl ditt intresse
Intresse
Beställningar

Korpo Bonäsvägen

Planering
Intresse
Beställningar

Korpo Rumarvägen

Anmäl ditt intresse
Intresse
Beställningar

Nagu Lillandsvägen

Beställ senast 28.02.2023
Intresse
Beställningar

Nagu Biskopsö, Vikom

Planering
Intresse
Beställningar