fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Småhusbyggarens
datakommunikationsguide

Hur tas Partels fiberanslutning i bruk?

Ta kontakt med Partels kundbetjäning för att ingå ett FiberHem-avtal. Vi kommer samtidigt överens om en preliminär installationstidpunkt! 

Ifall din tomt redan är försedd med en fiberanslutning finns fiberkabeln intill din tomtgräns. Ifall det är oklart var kabeln finns ber vi dig vänligen kontakta vår kundbetjäning så kan vi vid behov komma och visa/märka ut kabeln. Ifall fiberkabeln inte verkar finnas intill tomten bör den beställas från Partel (gäller främst glesbygdsområden). 

Vi rekommenderar att du gräver ner ett rör eller en slang (minst 40 mm i diameter) från husets tekniska utrymme till fiberkabelns anslutningspunkt. Använd t.ex. PVC-regnvattenrör eller ta kontakt med oss så förser vi dig med behövligt material.

Partel har byggt fibernät redan i 13 års tid och strävar efter att göra Pargas till Finlands främsta digitala samhälle. Vår strategi är att fortsätta bygga ut fibernätet under åren 2022–2024 för att komma närmare vårt mål. Är du intresserad av fiber? Tala med dina grannar och bekanta på ditt bostadsområde och var i kontakt med oss på Partel, så har även ditt bostadsområde möjligheten att bli fiberbelagt under kommande år! Partel är här för dig!

Kabelintag till fastigheten

Röret bör installeras så att avståndet till anslutningspunkten blir så kort som möjligt. Undvik skarpa böjningar. Rekommenderad minimiböjradie är 20 cm. 

Fiberkabeln bör räcka ända in till husets tekniska utrymme utan att behöva skarvas och arbetslängden bör vara minst två meter. Tekniska utrymmet bör vara torrt och hålla en temperatur på minst 0 c° året om. Husets kopplingspunkt för internnätet bör finnas på samma ställe. 

I det tekniska utrymmet bör reserveras ca. 50 x 50 cm väggplats för fiberanslutningens terminal och kopplingsdosa. Observera att fiberterminalen kräver el för att fungera. Inkoppling av fiberkabeln och fiberterminalen ingår i fiberanslutningens leverans. Arbetet utförs av en av Partel utsedd installatör då anslutningen tas i bruk. 

Hantering av fiberkabeln och installation i grävdiket

När du har kabelröret installerat kan du installera fiberkabeln i röret. Kom ihåg att täta rörets öppning i yttre ändan för att undvika att sand/grus eller smådjur tränger in. Använd t.ex. en cellplastbit och ventilationstejp till tätning. 

Då du täcker grävdiket bör ett lager finare jord läggas på röret/kabeln och ett varningsband läggas ner då diket är halvvägs täckt. 

Ifall fiberkabeln på din tomt är nedgrävd bör den försiktigt grävas upp ur marken. Fiberkabeln finns på ca. 70 cm djup så den är lätt att gräva upp med spade.

Hantera alltid fiberkabeln varsamt. Om du är osäker på hur du ska hantera kabeln på ett säkert sätt kan du ta kontakt med Partels kundbetjäning. Installera inte starkströmskablar, vattenledningar etc i samma rör som fiberkabeln. Vid behov kan du beställa kabeldragningen av oss.

Investera redan idag i en fiberanslutning som fungerar i flera generationer framöver. Behovet av en fungerande och stabil förbindelse ökar hela tiden. Du har väl el, vatten samt avlopp kopplat till ditt hem? Nu och även i framtiden är en fiberanslutning minst lika viktig som dessa. Över 4000 Pargasbor har redan en fiberanslutning till hemmet – så tveka inte utan meddela ditt intresse redan idag!

Modernt internnät

Försäkra dig om att ditt hus utrustas med internnät och husfördelning enligt Kommunikationsverkets föreskrifter 65/2013 M. Detta bör beaktas redan i planeringsarbetet för elplanen och -arbetet. Kommunikationsverkets föreskrifter 65/2013M hittar du på sidan viestintavirasto.fi 

Använd dig av telebranschens yrkesman vid planering samt installation av internnät.
Partel ansvarar för kabeln fram till husfördelningen i ditt hus. Beställaren ansvarar för husets internnät.
Tilläggsinformation fås av våra tekniska experter.

Kom ihåg att beställa bredbands- och kabel-tv-tjänster innan du flyttar till din nya bostad.

Partels fibertillgänglighetsområden

Pargas | Nagu | Korpo | S:t Karins | Kustö