fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Internet

  • Snabb och pålitlig internetförbindelse
  • Fiber till hemmet
  • Mobilt dit du går

Frågor om fiberförbindelsens hastighet

HUR FÅR JAG REDA PÅ FÖRBINDELSENS VERKLIGA HASTIGHET?

Den egna förbindelsens hastighet kan testas på nätsidor avsedda för ändamålet. Det finns flera sidor som erbjuder gratis testning, t.ex. http://www.speedtest.net & https://fast.com

Observera att vid hastighetstest med speedtest.net eller fast.com inverkar även tjänstens serverbelastning samt internetförbindelse på hastigheten – dåliga resultat kan även bero på dem!

VILKA FAKTORER PÅVERKAR FÖRBINDELSENS HASTIGHET?

Förbindelsens slutliga hastighet är alltid summan av flera olika faktorer:

Fastighetens internnät och datakabel
Kundens egna routrar, basstationer och switchar samt deras WiFi-hastighetsstandard (g/n/ac)

WiFi-routerns fysiska läge
Fastighetens/lägenhetens konstruktion (mellanväggar och väggmaterial samt möblemanget)

Frekvensen som WiFi:n använder (5 GHz kan möjliggöra snabbare förbindelser, men räckvidden är kortare och hörbarheten sämre genom hinder. 2,4 GHz´s räckvidd är bättre men frekvensen kan vara stockad ifall grannarna också använder WiFi)

Kundens ändutrustning (kapacitet, WiFi-standard, WiFi-adapterns typ samt antalet antenner)

Datorns kapacitet samt nätkortets hastighet (framhävs framförallt med hastigheter över 100M)

VAD KAN JAG GÖRA OM MIN FÖRBINDELSES HASTIGHET INTE MOTSVARAR DET UTLOVADE?

Först är det bra att granska att fastigheten/bostaden får den utlovade hastigheten genom att koppla datorn till fiberterminalen med datakabel. Ifall WiFi-hastigheten inte är tillräcklig lönar det sig att testa den egna apparaturens maxhastighet i Partels kundbetjäningspunkt. Det lönar sig att koppla alla de apparater som går att koppla med datakabel till fiberterminalen. På så sätt finns det mera kapacitet över för trådlösa apparater i WiFi-nätet. Till Android- och iPhone-telefonerna finns gratis program med vilka man kan granska vilka andra trådlösa apparater som finns i närheten och vilka frekvenser de använder. Ifall de upphittade nätfrekvenserna går på varandra med ditt nät lönar det sig att starta om routern/fiberterminalen och vid behov ändra inställningarna.

HUR KAN JAG UPPNÅ DEN UTLOVADE HASTIGHETEN FÖR MIN FIBERFÖRBINDELSE?

Den utlovade hastigheten för fiberförbindelsen kan uppnås genom att koppla datorn direkt till fiberterminalen med datakabel. WiFi-hastigheten i hemmet beror också på avståndet till basstationen.