KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

E-faktura

Elektronisk faktura, dvs. e-faktura, är en faktura i elektroniskt format, som Partel levererar elektroniskt direkt till mottagarens nätbank. Du tar e-fakturan i bruk genom att beställa e-fakturan från din egen nätbank . Observera att nätfakturan är ett avtal mellan dig och din bank, Partel kan inte ändra nätfaktureringsuppgifterna för din del. Kontakta din bank om du har problem med din nätfaktura.

Observera att e-fakturan endast fås till tjänster med månadsavgift, dvs. fakturor för telefon-, bredbands- och kabel-tv-tjänster.

  • E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och att betala fakturor på. Endast innehavaren av bankkoderna kommer åt fakturorna. E-fakturan kan inte komma bort i t.ex. posten.
  • E-fakturan betalas snabbt och felfritt. Betalningen sker genom ett knapptryck.
  • E-fakturan kan betalas oberoende av tid och plats, bara det finns tillgång till internet. Behändigt även på semestern!
  • E-fakturan kan även betalas automatiskt.
  • E-fakturorna arkiveras automatiskt i nätbanken. Om du vill kan du skriva ut fakturan eller spara den på din dator.

Så här övergår du till e-faktura:

Så här beställer du e-faktura

Logga in på din nätbank om du vill övergå till att använda e-faktura. Du kan beställa e-faktura i samband med att du betalar din pappersfaktura eller beställa e-fakturorna skilt via din bank.

I samband med att du betalar din pappersfaktura, gör på följande vis: Du kan beställa e-faktura samtidigt som du betalar pappersfakturan. Då du matat in och godkänt pappersfakturan väljer du att fakturan i fortsättningen levereras som e-faktura. Nätbanken har en egen sektor för e-fakturor och/eller e-tjänster. I denna sektor hittar du all information och alla anvisningar som du behöver.

Teckna avtal för e-faktura

Samtidigt som du beställer den första e-fakturan, tecknar du ett avtal för e-faktura. Då du godkänt villkoren och framfört dina önskemål angående tilläggstjänster för e-faktura, får du omedelbart meddelande om giltigt avtal för e-faktura. I avtalet för e-faktura nämns din e-faktureringsadress, vilken förmedlas till de fakturerare av vilka du beställer e-faktura i nätbanken. Banken förmedlar e-fakturorna direkt till din nätbank.

Eller beställ alla e-fakturor på en gång

Sök dina fakturerare i listan över e-fakturerare i din nätbank. Enklast hittar du fakturerarna enligt namnet. T.ex. Partel hittas i listan med namnet Pargas Telefon Paraisten Puhelin.

Beställ en e-faktura från partel nu

Din nätbank begär noggrannare tilläggsuppgifter i samband med beställningen av Partels e-faktura. Dessa tilläggsuppgifter hittar du på den senaste pappersfakturan, ha alltså fakturan nära till hands.

Om e-faktura-avtalet gäller Partels egna tjänster d.v.s. telefon/bredband/kabeltv-anslutningsavgifter mata in kundnumret från Partels faktura, kom ihåg att skriva in kundnumret i rätt format! Eventuella mellanslag gör att e-fakturan inte går igenom (t.ex. PAR12345)!

Då du vill göra e-faktura-avtal på betalkanalerna ska du mata in referensnumret på senaste faktura (inte kundnumret!).

Avsluta eventuell direktdebitering

Ifall du tidigare betalat fakturan som du nu beställt som e-faktura med direktdebitering, följ då din banks anvisningar för hur du avslutar direktdebiteringen.

Vänta på meddelande om e-faktura och betala fakturan

Du får ett meddelande om inkomna fakturor till din nätbank. Kontrollera fakturans innehåll och betala fakturan på förfallodagen eller ändra till önskat datum innan förfallodagen. E-fakturan är ingen direktdebitering, utan fakturans summa debiteras från ditt konto efter ditt godkännande. Du kan visserligen redan då du beställer e-faktura välja att e-fakturan debiteras från ditt konto automatiskt på förfallodagen. Alla dina e-fakturor lagras i din nätbank och de finns i arkivet den tidsperiod som banken bestämt. Du kan arkivera fakturan i elektroniskt format på din egen dator ifall du så önskar.