fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Fakturering

Sedan september 2020 har faktureringen för våra tjänster skötts av BRANG Ab. Även faktureringen för betalkanalerna har från och med oktober 2022 skötts av BRANG Ab och betalningen bör riktas till deras kundmedelkonto.

Ifall du mottagit fakturor från oss via BRANG Ab tidigare kommer betalkanalerna automatiskt att komma in på samma faktura som våra övriga tjänster. Om du enbart haft betalkanaltjänster från oss tidigare och haft e-faktura- eller direktbetalningsavtal bör du göra ett nytt avtal på dessa i din bank med uppgifterna från oktoberfakturan.

Notera att pappersfakturatillägget och direktbetalningsmeddelandet kostar 1,90 €/faktura, medan e-faktura och e-postfaktura är kostnadsfria.

Vid frågor angående faktureringen kan du kontakta oss på partel(at)partel.fi eller 02 454 5400.

E-faktura

Elektronisk faktura, dvs. e-faktura, är en faktura i elektroniskt format, som levereras elektroniskt direkt till mottagarens nätbank. Du tar e-fakturan i bruk genom att beställa e-fakturan från din egen nätbank. Observera att e-fakturan är ett avtal mellan dig och din bank, Partel kan inte ändra e-faktureringsuppgifterna för din del. Kontakta din bank om du har problem med din e-faktura.

Observera att e-fakturan endast fås till tjänster med månadsavgift, dvs. fakturor för telefon-, bredbands- och kabel-tv-tjänster.

För att övergå till e-faktura bör du söka på ”Pargas Telefon Ab” eller FO-nummer 0135996-3 och välj ”telefon/bredband/kabeltv”. Mata sedan in kundnumret från Partels faktura, kom ihåg att skriva in kundnumret i rätt format! Eventuella mellanslag gör att e-fakturan inte går igenom (t.ex. PAR12345)!