fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel

  Nyckeltal för räkenskapsperioden 2020, 2019 och 2018

  202020192018
  Omsättning2893 t€2643 t€2 693 t€
  Försäljningsbidrag2 163 t€2 724 t€2 085 t€
  Driftsbidrag775 t€1347 t€606 t€
  Rörelseresultat288 t€792 t€26 t€
  Vinst/förlust före skatt och bokslutsdispositioner309 t€860 t€81 t€  
  Räkenskapsårets resultat102 t€288 t€152 t€
  Soliditet88 %87 %86 %
  Personal131517
  Fiberanslutningar4 004 st.3680 st.3 478 st.
  TV-anslutningar3 697 st.3544 st.3 481 st.
  Telefonanslutningar328 st.605 st.750 st.
  ADSL-anslutningar69 st. 152 st.249 st.

  Årsberättelse och bokslut

  Årsberättelsesiffror 2019 (PDF)

  Årsberättelsesiffror 2018 (PDF)

  Revisionsberättelse

  Revisionsberättelse 2019 (PDF)