KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel

Årsberättelse 2019

Nyckeltal 2019Nyckeltal 2018
Omsättning2643 t€2 693 t€
Soliditet87 % (83 %*)86 % (84 %*)
Personal1517
Fiberanslutningar3680 st.3 478 st.
Telefonanslutningar605 st.786 st.
KTV-anslutningar3544 st.3 507 st.
ADSL-anslutningar (sammanlagt i Pargas) 152 st.249 st.
* Innehåller 20 % avdrag på avskrivningsdifferensen

Verkställande direktörens översikt 2019

Återigen ett fartfyllt år inom Partel. Det stora för 2019 var naturligtvis att företaget fyllde 125 år!  Fantastiskt att fortfarande utföra samma funktion som för 125 år sedan – bygga infrastruktur för kommunikation. Det är nog få företag med bibehållet fokus under 125 år. Året firades med prissänkningar och hastighetshöjningar. Alla bostadsbolag med fiber har nu minst 10/10 Mbit till sina bostäder och företagsanslutningarnas hastigheter har höjts till nästa högre hastighetssteg. För att göra ett större jippo runt Partels födelsedag var vi initiativtagare till en helt ny mässa i Pargas – Don’t miss IT. Mässan var jättelyckad och drog över 300 personer. Vi planerar nu att göra mässan till ett årligt evenemang som sätter Pargas på kartan här i Åboland.

Marknadsläge och verksamhetsmiljö

En av de större händelserna under året var bytet av TV-signalsdistributör den 26.11.2019. Den gamla distributören aviserade kraftiga höjningar på de svenska kanalpaketen och det ledde till ett byte av leverantör till åländska Ålcom. Genom leverantörsbytet kan vi erbjuda ännu fler kanaler i de svenska kanalpaketen. En annan stor händelse var att Telia köpte vår samarbetspartner AinaCom vilket medförde att våra kunder med AinaComs mobilabonnemang behövde byta anslutning då Telia tog bort dessa abonnemang från marknaden den 31.12.2019. Vi erbjöd istället abonnemang från Telia och DNA åt våra kunder med AinaCom-abonnemang.

Vårt glesbygdsprojekt för fiberutbyggnad på landsbygden och i skärgården går framåt och under året blev Simonby och Nagu helt färdiga, Sunnanberg nästan färdigt och Tervsund är halvvägs. Hoggais påbörjades vid årets slut och 2020 startar utbyggnaden i Lielax och Korpo. Efter att glesbygdsprojektet är färdigt kommer nära på 50 % av alla bostäderna i Pargas att vara fiberanslutna med framtidssäkra internetanslutningar vilket möjliggör att även glesbygden kan leva och utvecklas. Under året ökade antalet fiberanslutningar med 202 st. och är nu totalt 3680 st.

Väsentliga händelser och resultatutveckling

Ekonomiskt var 2019 ett framgångsrikt år och resultatet före inkomstskatter och bokslutsdispositioner blev 860 t€ (81 t€) (parentes anger 2018 års värden). Det goda resultatet beror till stor del på försäljningsvinsten på 673 t€ som våra DNA-aktier gav. Försäljningsvinsten kommer väl till hands för att finansiera glesbygdsprojektet fram till slutet på 2020.

Omsättningen sjönk aningen till 2643 t€ (2693 t€) eller ca 2 % och det är i linje med förändringarna i strukturen när koppartjänsterna byts ut mot fiber.

Grundavgifterna för data steg till 956 t€ (821 t€) vilket är en ökning med 14 %. Grundavgifterna för KTV ökade till 254 t€ (243 t€) eller närmare 5 %. Intäkterna för KTV-program blev 254 t€ (266 t€) vilket är minskning på över 4 %. Telefoniverksamheten sjönk till 140 t€ (193 t€) vilket är hela 27 % och nedgången kommer att fortsätta tills det enbart är fiberbaserade telefonanslutningar kvar.

På kostnadssidan minskade material och tjänster till -612 t€ (-677 t€) vilket är -10 % och personalkostnaderna minskade till -736 t€ (-798 t€) eller -8 % och även de övriga rörelsekostnaderna blev lägre med -641 t€ (-682 t€) eller -6 %. Totalt minskade kostnaderna med 168 t€ eller 8 % och blev 1989 t€ (2157 t€). Avskrivningar blev 555 t€ (580 t€) vilket gjorde att rörelsevinsten blev 792 t€.

Finansiella intäkter och kostnader landade på 68 t€ (55 t€) där dividenden från DNA-aktierna var 26 t€.

Med bokslutsdispositioner och skatter inräknat blev räkenskapsperiodens vinst 288 t€ (152 t€).

Svante Olofsson, Verkställande direktör

Bokslut och revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2019 (PDF)

Årsberättelsesiffror 2019 (PDF)

Årsberättelsesiffror 2018 (PDF)