fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Din lokala fiberleverantör

Partel har byggt fibernät redan i 13 års tid och strävar efter att göra Pargas till Finlands främsta digitala samhälle. Partel har beslutat att fortsätta bygga ut fiber lokalt i Pargas. Dessutom kan vi glädjande nog nu fiberlägga 18 nya landsbygdsområden då vi beviljats EU-bidrag för åren 2022-2024. Tilläggsinfo om detta här. Är du intresserad av fiber? Tala med dina grannar och bekanta på ditt bostadsområde och var i kontakt med oss på Partel, så har även ditt bostadsområde möjligheten att bli fiberbelagt under kommande år! Partel är här för dig!

Fibern garanterar dig

Överlägsen anslutning

Fiber är den enda lösningen för dig som vill ha den bästa prestandan. Ett bättre och snabbare nät finns helt enkelt inte. Fiberns bandbredd täcker hela familjens behov – du kan surfa, streama film, jobba hemifrån, distansstudera, spela m.m. och allt detta samtidigt!

Perfekt tv

Fibern garanterar perfekt tv-bild d.v.s. mottagning med fullt stöd för HD. Fibern möjliggör streaming i 4K på flera tv:n samtidigt och 8K kommer likväl att fungera galant då den blir vanligare på marknaden.

Framtidssäkert

Fiberoptiska nät är den mest framtidssäkra lösningen för distribution av digital data. Allt eftersom kraven ökar så kan prestanda i näten uppgraderas och kapaciteten är i princip obegränsad. När framtidens tjänster så kräver, är fibern redo att hantera dessa. Redan idag används internet av hemsjukvård, trygghetslarm, hemlarm, värmepumpar, hushållsapparater m.m. och mängden av dessa tjänster och apparater fortsätter att öka. Mobila nät kommer aldrig att kunna upprätthålla all denna datatrafik.

Driftsäkert

Ett fibernät ger snabb anslutning till internet med minimala störningar. Till motsats av mobila nät är den valda fiberbandshastigheten alltid densamma oberoende av antalet anslutningar som är uppkopplade. Fibern grävs ner i marken och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. 

Förnuftig investering

Fibernätet kommer att fungera i flera generationer framöver och behovet av en fungerande förbindelse ökar hela tiden. Om du ansluter ditt hem till fibernätet ökar du värdet på din fastighet, samtidigt som den blir mer attraktiv och lättare att sälja. Fiberkabeln grävs ner i marken och den har en lång livslängd. Anslutningspriset är alltid förmånligast i samband med utbyggnad av ett fiberområde och det blir dyrare att ansluta sig efteråt. 

Grönt alternativ

I fiberkabeln färdas ljuset optiskt. Fiberoptik förorenar inte miljön med kemikalier eller strålning. Med fiberoptik behöver vi inte resa i samma utsträckning, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Det blir möjligt att träffas på distans, oavsett om det gäller arbete, avkoppling eller kontakt med nära och kära. Redan idag har vi tillgång till interaktiva upplevelser i gränslandet mellan fantasi och verklighet t.ex. konserter och föreläsningar via nätet.

Fiberkabeln tappar inte heller effekt och all energi går direkt till överföringen av anslutningens datatrafik.

Investera redan idag i en fiberanslutning som fungerar i flera generationer framöver. Behovet av en fungerande och stabil förbindelse ökar hela tiden. Du har väl el, vatten samt avlopp kopplat till ditt hem? Nu och även i framtiden är en fiberanslutning minst lika viktig som din el- , vatten och avloppsanslutning. Över 4000 Pargasbor har nu en fiberanslutning till hemmet – så tveka inte utan meddela ditt intresse genast!