fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Partel Digihelp ger mångsidig och sakkunnig hjälp!

Avsikten med tjänsten är att erbjuda våra kunder stöd vid datatekniska problem och lösningar, samt vid apparaturfel. I hemmet finns allt fler tekniska apparater och i framtiden kommer alla dessa att fungera digitalt.

Partel Digihelp hjälper per telefon, i vår kundbetjäningspunkt samt på plats i hemmet.

Digihelp hjälper:

  • Med definiering och installation av inställningar på apparater (television, digibox, dator, tablet, modem, telefon)
  • Då du har problem med internetuppkopplingen
  • Vid i bruktagande av Partels tjänster
  • Med datatekniska fel och felsökning
Per telefon

Vi kartlägger kundens grundproblem då det gäller Partels tjänster som avgiftsfri telefontjänst. Ifall stödbehovet kräver djupare insyn och samtalet dröjer mer än 15 min, faktureras 60 €/ h i efterhand.

I kundbetjäningspunkte

Problemlösning av grundproblem som gäller Partels tjänster faktureras 10 € för små problem med din apparatur (max 10 min). För mer ingående konsultation fakturerar vi 30 €/ halvtimme och 60 €/ timme.

Hemma

Till hembesöken hör hjälp med nätinstallation och -inställningar för olika apparater (television, digibox, dator, tablet, modem, telefon). Vi hjälper även med bl.a. ibruktagandet av fiberanslutningen och våra övriga tjänster.

För hembesök fakturerar vi 75 €/ h, med början då arbetstagaren lämnar arbetsplatsen och åker på hembesöket, resor under 10 km ingår i priset, för längre resor tillkommer resekostnader.

Möjliga kabeldragningar m.m. hör inte till Digihelpens tjänster, utan faktureras och överenskommes skilt (75 €/timme).

Ifall apparaturen och/eller tjänsten inte är införskaffad hos oss och vi hjälper i problemsituationer eller med felsökning, faktureras enligt ovanstående priser för detta oberoende om det sker per telefon, i vår kundbetjäningspunkt eller i hemmet. Även utredning av apparatens egenskaper och tjänster faktureras.