KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Fiberprojekt

Partels mission är att göra Pargas med landsbygd och skärgård till Finlands främsta digitala samhälle! Vi vill att Pargas ska vara livskraftigt både nu och i framtiden och kunna locka till sig nya generationer av invånare.

Vår plan var att bygga ut fibernätet på samtliga områden nedan under 2021 men det krävs att antalet beställningar är tillräckligt många för att göra utbyggnaden lönsam efter 10 år. I nuläget har vi ännu inte fått in tillräckligt många beställningar för alla områden, men som tur är finns det ännu en chans att fiberprojektet kan förverkligas och det kan till och med bli till ett förmånligare pris!

Det har under juni månad blivit möjligt att ansöka om Landsbygdsfondens finansiering för bredbandsprojekt från EU:s återhämtningsfond. Fonden finansierar bredbandsförbindelser i kommuner och byar där fungerande nätförbindelser förbättrar både områdets dragningskraft och förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden. Mer om finansieringen kan du läsa här: https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygden/aterhamtningsfinansiering

Vår bidragsansökan är inlämnad och beslutet om vi får stöd eller inte kommer i november i år. För att säkerställa att fibern kan dras i ett område behövs även invånarnas insats. Ju fler som tar detta unika tillfälle i akt desto större blir möjligheterna att området kan fiberläggas. Varje invånare kan hjälpa till genom att sprida budskapet om att det kan finnas möjligheter till att få fiber till stödpriset 1990 € istället för 2990 € ifall stödet beviljas och vi får tillräckligt många beställningar. Kom ihåg att det även är möjligt att betala med 3 års avbetalning, samt att ansöka om hushållsavdrag såväl för fast- som sommarboende. Be era grannar meddela intresse till oss via vår webbsida eller kundtjänst så att hela ert område kan höja sitt fastighetsvärde genom framtidssäkra fiberanslutningar. Det gäller inte bara nu utan även i framtiden och fungerande internet blir allt viktigare eftersom allt fler tjänster görs digitala.

Ett fiberinfo kommer, om omständigheterna tillåter, att ordnas i september så där kan vi bättre svara på alla frågor och förklara mer om planerna. Ni är hjärtligt välkomna dit!

Tillsammans gör vi Pargas till Finlands främsta digitala samhälle!

Nagu centrum

Fiberprojektet är påbörjat
Grävarbetet utfört.

Skyttala

Ännu hinner du beställa din anslutning! 

Bodnäs strandväg

Ännu hinner du beställa din anslutning! 

Vidkulla

Ännu hinner du beställa din anslutning! 

Lielaxvägen

Ännu hinner du beställa din anslutning! 

Pito

Ännu hinner du beställa din anslutning! 

Västermälö

Ännu hinner du beställa din anslutning! 

Kopparö

Ännu hinner du beställa din anslutning! 

Lillmälö by

Ännu hinner du beställa din anslutning!