fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Fiber

Partel har beviljats EU-stöd för fiberutbyggnad på landsbygden!

Våra stödansökningar till Landsbygdsfondens finansiering för bredbandsprojekt från EU:s återhämtningsfond har godkänts!
Tack vare stödet är det nu möjligt att beställa en fiberanslutning till det unika stödpriset 1790 €.
Stödet möjliggör att Partel kan bygga ut fibernätet till 18 områden i Pargas under åren 2022–2024.

De första områdena som planeras år 2022 är Vidkulla, Skyttala, Bodnäs strandväg, Västermälö, Lielaxvägen, Pito, Kopparö, Fallböle, Skråbbo, Sydmo-Nulto, Mustfinn och Bollböle-Fagerkulla. Kårlax, Neder-Kirjala, Nagu Simonby, Nagu Lillandsvägen, Nagu Biskopsö – Vikom, Korpo Bonäsvägen och Korpo Rumarvägen planeras därefter med utbyggnadstid fram till år 2024 (byggordningen kan påverkas av antal beställningar per område och kan ändra under projektets gång).

Målsättningen är att nå en beställningsgrad på 50 % bland fast boende och 10 % bland fritidsboende per område. Fiberstödprojektet framskrider enligt intresseanmälningar på området och kan påverkas utifrån antalet inlämnade beställningar.

Försäkra dig om att få fiberanslutningen till stödpris genom att lämna in din fiberbeställning när du fått materialet på posten.

Under år 2022 har Partel skickat ut ett allmänt infoblad till alla fastighetsägare på samtliga 18 områden. En preliminär tidtabell görs för samtliga områden, varefter ett mer områdesspecifikt fibermaterial skickas ut till varje fastighetsägare på fiberstödområdena (inkl. tilläggsinfo och beställningsblankett).

Fiberstödprojektet framskrider enligt följande:

 1. Ett allmänt infoblad skickas till alla fastigheter på 18 fiberstödområden
 2. Fibermaterial skickas ut områdesvis vartefter enligt planerad tidtabell
 3. Då du gjort din fiberbeställning försäkrar du dig om att du får en fiberanslutning till stödpris
 4. Partel kartlägger de inlämnade beställningarna och ansöker om grävlov
 5. Fiberstödområdet planeras klart – uppdatering kring läget skickas till alla som beställt vårt nyhetsbrev
 6. Grävningen påbörjas och stamnätsbygget inleds
 7. Kartläggningsbesök görs i din fastighet
 8. Tomtgrävningen utförs
 9. Fiberanslutningen installeras
  Anslutningsavgiften faktureras efter fiberinstallationen

Ta vara på denna unika möjlighet och lämna in din fiberbeställning genast då vi skickat dig fibermaterialet!

Prata med dina grannar, be även dem som inte fått fibermaterial i postlådan att vara i kontakt med oss ifall en fiberanslutning intresserar!

Mer om finansieringen kan du läsa här: https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygden/aterhamtningsfinansiering

Väglag på områdena kan bjuda in Partel för fiberinfo, ta kontakt med vår vd Svante Olofsson 02 454 5400 / partel@partel.fi

Tillsammans gör vi Pargas med skärgård till Finlands främsta digitala samhälle!