KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Kundbetjäning

Allmänna inställningar

Primär namnserver: name.parnet.fi (77.234.108.2)
Sekundär namnserver: name2.parnet.fi (77.234.109.35)

WWW-server: www.parnet.fi

E-postens inställningar

E-postadress: kontonamn@parnet.fi (t.ex. förnamn.efternamn@parnet.fi)
E-postlådans storlek: 100 MB

Inkommande e-post, servertyp: POP3 eller IMAP
Inkommande e-postserver: mail.parnet.fi
Utgående e-postserver: smtp.parnet.fi

Rekommenderat e-postprogram är Mozilla Thunderbird som är gratis, finns på många olika språk och kan laddas ner på adressen:

– Suomi: https://www.thunderbird.net/fi/
– Svenska: https://www.thunderbird.net/sv-SE/
– English: https://www.thunderbird.net/en-US/

Det finns färdiga inställningar för Thunderbirden på servern.

Rekommenderade e-postinställningar

(Thunderbird hämtar följande inställningar automatiskt)

Inkommande e-post
Typ: IMAP
Säkerhet: SSL
Port: 993
Server: mail.parnet.fi

Utgående post (SMTP)
Säkerhet: StartTLS
Port: 587
Server: smtp.parnet.fi
Använd användarnamn och lösenord vid skickande av post (samma användarnamn och lösenord som för inkommande post)

ADSL-inställningar

Inställningarnas benämning kan variera beroende på modemets märke och modell.

Modemet i ruttande läge (routed mode):

WAN-inställningar:
– Automatisk hämtning av IP-address och DNS-addresser
– VPI/VCI: 0/100
– Encapsulation: Enet encap, MER
– Multiplexing: LLC
LAN-inställningar:
– NAT: på
– DHCP-server: på

Modemet i bryggande läge (bridged mode):

WAN-inställningar:
– Automatisk hämtning av IP-address och DNS-addresser
– VPI/VCI: 0/100
– Encapsulation: Enet encap, MER
– Multiplexing: LLC
LAN-inställningar:
– NAT: på
– DHCP-server: på

Webbsidors inställningar

Sidorna flyttas till servern med hjälp av ett FTP-program (tex. Filezilla kan laddas ner på addressen http://filezilla-project.org/).

Webbsidor med eget domännamn

– www.exempel.fi
– Användarnamn, lösenord och andra inställningar fås av Partel i och med öppning av tjänsten.

Webbsidor med Parnet-domännamn

– www.parnet.fi/~kontonamn
– Hemsidesutrymme: 100 MB
– OBS! Hemanvändarens konto på www-servern lagas vid behov.

Kontakt till servern www.parnet.fi tas med hjälp av e-postens användarnamn och lösenord. På det här sättet får man kontakt med användarens hemkatalog där man lagar en katalog som heter www. Hemsidornas filer flyttas sedan till katalogen www. Startsidans fil skall ha namnet index.html.