fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel Telefon

  • Flytta din gamla trådnummer till mobil
  • Bordstelefon eller mobil - du väljer!

Partel Telefon

Partel erbjuder lösningar för telefoni såväl i hemmet som på stugan. Den traditionella trådtelefonens era börjar nå sitt slut men vi har modernare lösningar att erbjuda dig som vill ha kvar din gamla trådtelefonnummer och en mer traditionell hemtelefonlösning.

Partel HemTelefon, en mobillösning med bords-gsm som fungerar med SIM-kort i DNA:s mobilnät, kan beställas såväl till hemmet som till stugan. Du kan hålla kvar din gamla trådtelefonnummer även om abonnemanget flyttas över till mobilabonnemang. Abonnemanget går även att använda i en vanlig GSM-mobiltelefon.

Anslutningen är lätt och smidig att ta i bruk! Då du flyttar över ditt gamla Partel Plus-abonnemang till Partel HemTelefon installerar vi abonnemanget klart för användning och bords-GSM:en är bara att koppla in i hemmets eluttag. Vi kan även göra ett avgiftsbelagt servicebesök hos dig om hjälp behövs med installationen i hemmet.

Kontakta oss på 02 454 5400 eller partel(at)partel.fi!