fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Faktureringsändringen har nu genomförts

Som du säkert noterat har vår faktureringsändring nu genomförts. Vänligen notera att faktureringen för betalkanalerna från och med oktoberfaktureringen sköts av BRANG Ab och betalningen bör riktas till deras kundmedelkonto. Ifall du mottagit fakturor från oss via BRANG Ab tidigare kommer betalkanalerna automatiskt att komma in på samma faktura som våra övriga tjänster. Om du enbart haft betalkanaltjänster från oss tidigare och haft e-faktura- eller direktbetalningsavtal bör du göra ett nytt avtal på dessa i din bank med uppgifterna från oktoberfakturan. Notera att pappersfakturatillägget och direktbetalningsmeddelandet kostar 1,90 €/faktura, medan e-faktura och e-postfaktura är kostnadsfria även i fortsättningen.

Då du beställer en e-faktura bör du mata in Pargas Telefon Ab eller FO-numret 0135996-3 och välj ”telefon/bredband/kabeltv”. Läs mer här.

Vid frågor angående faktureringen kan du kontakta oss på partel(at)partel.fi eller 02 454 5400.