fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

KALLELSE TILL PARGAS TELEFON AB – PARAISTEN PUHELIN OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 2.6.2022 med början klockan 18.00 i Hotell Kalkstrand våning 3, adress Strandvägen 1, Pargas.
På stämman behandlas de ärenden som enligt 12 § bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman.
Från och med den 19.5.2022 har aktieägarna möjlighet att granska handlingarna gällande bokslutet och bolagsstämman på bolagets kontor i Pargas, adress Malmgatan 6, Pargas samt på bolagets webbsida.

Deltagande
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud, bör anmäla om sitt deltagande till bolaget på förhand senast tisdagen 31.5.2022 före klockan 16.00, tfn (02) 4545 400, eller via e-post partel@partel.fi.
Eventuella fullmakter ombeds sändas på adressen Pargas Telefon Ab, Malmgatan 6, 21600 Pargas, så, att dessa anländer senast före utgången av anmälningstiden.

Dividend
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att en dividend på 0,58 euro per aktie utdelas för räkenskapsperioden, totalt 191 980 euro.

Pargas, 19.5.2022
PARGAS TELEFON AB – PARAISTEN PUHELIN OY:S FÖRVALTNINGSRÅD