fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Ordinarie bolagsstämma 10.6.2021

Ordinarie bolagsstämma 10.6.2021

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 10.6.2021 med början kl. 18.00 i Hotell Kalkstrand, 1. vån. adress Strandvägen 1, Pargas.

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 12 § bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman.

Från och med den 27.5.2021 har aktieägarna möjlighet att granska handlingarna gällande bokslutet och bolagsstämman på bolagets webbsidor och kontor i Pargas, adress Malmgatan 6, Pargas.

DELTAGANDE

På grund av riskerna med COVID-19 rekommenderas användande av fullmakt istället för fysiskt deltagande, därav hålls bolagsstämman även utan servering.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud, bör anmäla om sitt deltagande till bolaget på förhand senast tisdag 8.6.2021 innan kl. 17.00, tel. 02 454 5400, eller via e-post partel@partel.fi.

Eventuella fullmakter ombeds sändas på adressen Pargas Telefon Ab, Malmgatan 6, 21600 Pargas, så att dessa anländer senast före utgången av anmälningstiden.

DIVIDEND

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividend 0,58 €/aktie utdelas för räkenskapsperioden, totalt 191 980 €.

Pargas den 11.5.2021

PARGAS TELEFON AB – PARAISTEN PUHELIN OY:S FÖRVALTNINGSRÅD