fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Sponsorering 2022 – sök nu!

Dags att söka sponsorering för år 2022!

Vi beviljar sponsorering till lokala föreningar, arbetsgrupper och personer i Pargas och vill främst vara med och understöda all slags ungdomsverksamhet; idrott, kultur och annan samhällsberikande verksamhet, evenemang eller projekt. Sponsorering beviljas per verksamhetsår enligt ansökningar och ändamål och vi önskar få synlighet i det som sponsoreringen sökts till.

Ansökningar för sponsorering år 2022 bör vara oss tillhanda senast den 28.2.2022. Rikta den fritt formulerade sponsoreringsansökan till spons@partel.fi. Beslut om årets sponsorering fattas under marsmånad och delges per e-post.

Läs mer om kriterierna här.