fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Stort digisprång med fiber, litet kolfotavtryck

En fiberanslutning är enligt undersökning det mest miljövänliga alternativet för hemmets nätförbindelse

En fiberanslutning är ett ansvarsfullt val. Många vill i dagens läge leva mer ansvarsfullt och orksaka mindre utsläpp genom att göra små förändringar i vardagen. Att välja en fiberanslutning är det lättaste sättet att försäkra sig om en pålitlig nätförbindelse som kan minska på exempelvis onödigt bilkörande, då ärenden kan skötas på distans.  

Fiberanslutningens koldioxidutsläpp utgör endast en halv promille av medelfinländarens kolfotavtryck

Enligt Finnet-förbundets nypublicerade miljöundersökning orsakar byggandet och användningen av en fiberanslutning ett årligt koldioxidutsläpp som i medeltal motsvarar ca. en halv promilles andel av finländarens kolfotavtryck per hushåll (5,48 kg). En fiberanslutning i ett hushåll har ett årligt koldioxidutsläpp som motsvarar en 35 kilometers bilfärd med en bil med förbränningsmotor (bilens snittutsläpp baserat på Sitras uppskattning).  

Undersökning visar att optiska fiberns användare uppskattar miljövänligheten

Enligt Finnet-förbundets konsumentundersökning från slutet av år 2022 är 95 procent av användarna av optisk fiber nöjda med sitt hems internetförbindelse. Motsvarande siffra för mobilanvändarna är 47 procent. De viktigaste kriterierna i valet av internetförbindelse är funktionssäkerhet, pris och hastighet. Användarna av optisk fiber är enligt mätning nöjdast på samtliga punkter.

Tre av fyra finländare anser redan nu att optisk fiber är ett miljövänligt val. En tredjedel av finländarna skulle ändå vilja få mera information om dataförbindelsernas miljöpåverkan. Miljövänlighet intresserar speciellt unga vuxna och nästan hälften, 44 procent av 18-29-åringarna skulle vilja få mera information om internetförbindelsernas miljövänlighet.

Optisk fiber är en hållbar investering i framtiden

Idag är ca. 70 % av nätinnehållet i videoformat och användningen av videon, nätspelande och andra digitjänster ökar explosionsartat. Fiberanslutningens hastighet och förmåga att hantera datamängder är oslagbar. Optisk fiber erbjuder en jämn och stabil förbindelse som ALLTID håller utlovad hastighet.

Det är viktigt att förstå att då mängden dataöverföring ökar, ökar också elförbrukningen. Dataöverföringens tillväxt innebär att mobila nätverks elförbrukning ökar avsevärt. Enligt Trafik- och Kommunikationsverket Traficoms undersökning är mobilanslutningarnas elförbrukning mer än det dubbla gentemot fasta förbindelsers. Jämfört med optisk fiber är skillnaden ännu större. 

Till skillnad från mobila nätverk klarar fibern framtidens datamängder utan problem. För att mobilnätets kapacitet ska kunna utökas krävs kontinuerligt uppdaterande av nätet och förnyande av nätapparatur.

Påverka ditt kolfotavtryck genom små förändringar. En fberanslutning i hemmet möjliggör såväl streamande av filmer som störningsfria nätkonferenser och sparar därmed onödiga bil- eller flygresor.

Optisk fiber är det mest ekologiska alternativet och en investering i framtiden.

TILLÄGGSINFORMATION OM UNDERSÖKNINGEN

Finnet-förbundet lät i december 2022 undersökningsföretaget Vastakaiku göra en konsumentundersökning om optisk fiber och nätförbindelser. Målgruppen var 18-79-åriga finländare och 1 000 personer svarade på enkäten.

Information om utsläppsuträkning

Finnet-förbundet rf och dess medlemmar samt Valokuitunen Oy och Valoo (Adola Oy) lät undersökningsföretaget Green Carbon göra en kolfotavtrycksuträkning under vintern 2022-2023. Green Carbon räknade utsläppen enligt GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standarden. GHG-protokollet är den internationellt mest använda referensramen för uträkning av kolfotavtryck. Uträkningarna kan göras på företagsnivå, för enskilda produkter eller tjänster. GHG-protokollet rekommenderas på grund av utsträckningen av dess kriterier samt för att det är internationellt erkänt. Resultaten av uträkningarna anges i koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket beaktar de skilda växthusgasernas olika temperaturhöjande effekter på klimatet.

Kolfotavtrycksuträkningen för optisk fiber blev färdig år 2023. Uträkningen baserar sig på medelvärden av data från år 2021.

Det optiska fibernätet som beaktats i uträkningen består av stamnät, lokal- och regionnät samt anslutningsnät, inklusive abonnentförbindelser. Enheten i uträkningen är ett hushålls andel av optiska fibernätet och en terabytes andel av datamängden som transporterats i det optiska fibernätet. I uträkningen ingår kablar, faciliteter samt nätapparatur. Det optiska fibernätet har i uträkningen en livslängd på 50 år, fastän den verkliga livslängden kan vara längre.

Slutanvändarnas apparatur (smarttelefoner, datorer, televisioner mm.) har inte beaktats i uträkningen.

Tilläggsinformation om undersökningarna

Genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck
Henkilöliikennetutkimus 2016
Kommunikationsnätens energiförbrukning
Rapport om fiberns livscykelutsläpp