fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Tjänsterna i kopparnätet avslutas stegvis under hösten 2020

Samtliga kopparnätstjänster i Partels nät kommer att avslutas under hösten 2020. Uppsägningen gäller alla trådtelefon (Plus-anslutning) och ADSL- (Parnet bredband) avtal både för egnahem och husbolag. Uppsägningarna sker fr.o.m 30.9.2020 och samtliga kopparnätsanslutningar upphör att fungera senast den 31.12.2020.

Kopparnätets kapacitet är tekniskt sett inte längre tillräcklig för att tillfredsställa dagens och framtidens dataöverföringskrav. Dessutom är användningsgraden låg och kopparlinjen är redan av dålig kvalitet. Stödet för trådtelefonins teknik upphör också vid årsskiftet och därför avslutar Partel alla Plus-anslutningar senast vid slutet av år 2020. Motsvarande tjänster finns att tillgå via fibern på områden med fibernät. Partel har sedan 2009 byggt ut fibernät i Pargas, och centrumområdet samt en del av glesbygden är redan färdigutbyggd.

Istället för ADSL-avtalet erbjuder vi er en mobil bredbandsanslutning. Istället för Plus-anslutningen erbjuder vi en mobil Partel Hemtelefon -anslutning till vilken ert gamla trådtelefonnummer kan flyttas. Läs mer om Partel Hemtelefon här.
Ta kontakt med oss, så hjälper vi er att hitta det bästa alternativet till de uppsagda tjänsterna. Ni kan byta till de nya tjänsterna direkt, så undviker ni rusningen vid årsskiftet.

Tyvärr kan vi inte för tillfället erbjuda en fiberanslutning istället för kopparnätstjänsterna på alla områden. I framtiden kan detta trots allt vara möjligt, så om ni har inte ännu har fiber på ert bostadsområde och har ett intresse av att ansluta er till ett mycket snabbt fast nätverk lönar det sig att meddela om detta till Partels kundbetjäning. Ifall det finns tillräckligt stort intresse på ert bostadsområde att ansluta sig till fibernätet kan detta påskynda byggnadsarbetet av fibernätet på området.

Vi beklagar de olägenheter detta eventuellt medför.