fbpx

KULUTTAJAT | YRITYKSET | TALOYHTIÖT

Osaa Partelin kaapeli- ja IPTV-verkkojen ulkomaisista maksutelevisiokanavista uhkaa jakelukatkos

Ulkomaisten tv-kanavien jakelu kaapeli- ja IPTV-verkoissa jatkuu – FiCom ja Kopiosto palaavat neuvottelupöytään

Tekijänoikeusjärjestöt Kopiosto ja Teosto sekä FiCom ja sen operaattorijäsenet jatkavat neuvotteluita useiden ruotsin-, viron-, saksan- ja ranskankielisten kanavien jakeluun liittyvistä ehdoista tammikuussa.

Osapuolet ovat sopineet kuukauden lisäajasta, jonka aikana pyritään pääsemään yhteiseen ratkaisuun jakeluehdoista. Näin ollen muun muassa Suomessa paljon katseltujen Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kanavien jakelu kaapeli- ja IPTV-verkoissa jatkuu normaalisti vuodenvaihteen yli.

Ilmoitimme aiemmin seuraavasti:

Joidenkin ulkomaisten televisiokanavien, muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kanavien, jakelu Partelin kaapeli- ja IPTV-verkoissa uhkaa keskeytyä vuodenvaihteessa. Tämä johtuu siitä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat irtisanoneet näiden kanavien jakeluehtoja koskevan sopimuksen.

Tekijänoikeusjärjestöt ovat vaatineet operaattoreita hyväksymään järjestöjen laatiman uuden sopimusehdotuksen edellytyksenä sille, että operaattorit voisivat jatkaa kanavien jakelua vuodenvaihteen jälkeen eivätkä operaattorit voi tätä ehdotusta hyväksyä. Operaattoreilla on joka tapauksessa halu jatkaa sopimusneuvotteluita ja mikäli neuvottelut onnistuvat, kanavien jakelua jatketaan myös vuodenvaihteen jälkeen.

Uhka koskee seuraavia kanavia:

  • ETV HD
  • DR1 HD, DR2 HD
  • NRK1 HD, NRK2 HD
  • SVT1 HD, SVT2 HD, TV3 HD, TV4 HD, TV6 HD, TV8, TV10, Barnkanalen/SVT24 HD, Kunskapskanalen HD
  • 3Sat, Das Erste, Kabel1, ProSieben, RTL, RTL 2, Super RTL, VOX, ZDF, Sat-1
  • Canal 24 Horas, TVE Internacional HD
  • Arte HD, France 2 HD, France 3, France 5

Ilmoitamme asiakkaillemme tilanteen etenemisestä heti kun saamme asiasta lisätietoa.

Lue FiComin uutinen, jossa tilanteesta kerrotaan enemmän: Useiden ulkomaisten tv-kanavien näkyminen kaapeli- ja IPTV-verkoissa uhkaa keskeytyä

Mitä teleyritysten ja tekijänoikeusjärjestöjen välinen sopimus koskee?

Sopimuksessa on kyse Kopioston edustaminen (sopimuslisenssitoimijana hallinnoimien) ulkomaisten televisiokanavien edelleen lähettämisestä kaapeli- ja IPTV-verkoissa.

Miksi FiCom on asiassa osapuolena?

FiCom edustaa neuvotteluissa kaapeli- ja iptv-verkon televisiojakelua harjoittavia jäsenyrityksiään. FiCom neuvottelee Kopioston kanssa jäsenyrityksiltään kootusti saamiensa valtakirjojen nojalla.

Mitä tässä on taustalla?

FiComin ja tekijänoikeusjärjestöjen välisillä yhteistyösopimuksilla on pitkä historia. Ensimmäiset yhteistyösopimukset Kaapelitelevisioliiton ja tekijänoikeusjärjestöjen välillä juontavat juurensa 1980-luvun puoliväliin. Yleissopimukset siirtyivät FiComin nimiin vuonna 2008, kun Kaapelitelevisioliitto lakkautettiin ja sen toiminnot siirrettiin FiComiin.

Kopiosto ilmoitti kesällä 2020, että se ei enää suostu jatkamaan neuvottelukäytäntöä FiComin kanssa. Irtisanottuaan sopimuksen järjestöt ilmoittivat myös, että jakeluehdoista ja -hinnoista ei jatkossa enää neuvotella, vaan Kopiosto ilmoittaa ehdot ja hinnat yksipuolisesti suoraan jakelusta vastaaville operaattoreille.

Miksei sopimusta ole saatu tehtyä?

Kanavien jakelua hoitavat operaattorit ovat pitkin syksyä pyrkineet yhteishallintolain mukaiseen neuvotteluratkaisuun tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Valitettavasti Kopiosto ja Teosto ovat tästä huolimatta irtisanoneet sopimuksen eivätkä ole suostuneet muuttamaan yksipuolisesti laatimiansa ehtoja uudeksi sopimukseksi.

Mitä kanavia jakelun lopetusuhka koskee?

Uhka koskee useita ruotsin-, viron-, saksan- ja ranskankielisiä maksu-tv-kanavien jakelua kaapeli- ja IPTV-verkoissa.

Kanavat ja se, mihin kanavapakettiin ne sisältyvät, vaihtelevat operaattorikohtaisesti.

Koskeeko asia antennitelevisiota?

Ei koske. Kyse on ulkomaisten televisiokanavien edelleen lähettämisestä kaapeli- ja IPTV-verkoissa.

Miksi asia nousee nyt esille?

FiComin ja Kopioston välinen sopimus, jonka perusteella jakeluoperaattorit toimivat ko. tv-kanavien jakelijoina, on irtisanottu päättymään 31.12.2020. Kanavien jakelun jatkaminen ei ole mahdollista ilman voimassa olevaa sopimusta.

Mitä yhteishallintolaki tarkoittaa?

Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista velvoittaa osapuolia antamaan toisilleen kaikki oikeuksien lisensioimiseksi tarvittavat tiedot ja käymään lisensiointineuvottelut vilpittömästi. Lisäksi lisensiointiehtojen on perustuttava objektiivisiin ja syrjimättömiin kriteereihin ja yhteishallinnointiorganisaation – tässä tapauksessa Kopioston – on ilmoitettava käyttäjälle hintojen vahvistamisessa käytetyt perusteet.

Tarkoittaako tämä, että operaattorit eivät halua maksaa tekijänoikeusmaksuja?

Ei missään tapauksessa. Operaattorit maksavat kaikki niille maksettavaksi kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset jakelemastaan sisällöstä. Tässä tapauksessa on kysymys tekijänoikeusmaksuista, jotka Kopiosto välittää edelleen ulkomaille, mm. lähettäjäyhtiöille ja näiden korvausten tason tekijänoikeusjärjestöt haluavat jatkossa yksipuolisesti sanella ilman neuvotteluita.