fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

En del av Partels utländska betalkanaler i kabel-tv- och IPTV-nätet hotas av distributionsavbrott

Sändningen av de utländska tv-kanalerna i kabel-tv och IPTV fortsätter – FiCom och Kopiosto återvänder till förhandlingsbordet

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto samt FiCom och deras operatörsmedlemmar fortsätter förhandlingarna om villkoren för de svenska, estländska, tyska och franska kanalerna i januari.

Förhandlingsparterna har kommit överens om en tilläggstid på en månad, för att under den tiden komma till en gemensam lösning om sändningsvillkoren. På detta sätt kan bland annat de viktiga och mycket sedda Sveriges SVT kanalernas vidaresändning i kabel-tv och IPTV fortsätta normalt över nyår.

Vi meddelade tidigare följande:

Flertalet utländska tv-kanalers – bland annat Sveriges SVT kanalernas – distribution i Partels kabel-tv och IPTV-nät hotas av distributionsavbrott i årsskiftet. Eftersom upphovsrättsorganisationerna har sagt upp avtalet om vidaresändning måste de operatörer som ansvarar för distributionen i sina nätverk också avbryta sändningarna.

Upphovsrättsorganisationerna har krävt operatörerna att godkänna organisationernas nya avtalsförslag som förutsättning för att operatörerna skulle kunna fortsätta sända kanalerna efter årsskiftet, och operatörerna kan inte godkänna detta förslag. Operatörerna är i vilket fall som helst villiga att fortsätta avtalsförhandlingarna och ifall förhandlingarna lyckas, fortsätter även sändningen av kanalerna efter årsskiftet.

Hotet gäller följande kanaler:

  • ETV HD
  • DR1 HD, DR2 HD
  • NRK1 HD, NRK2 HD
  • SVT1 HD, SVT2 HD, TV3 HD, TV4 HD, TV6 HD, TV8, TV10, Barnkanalen/SVT24 HD, Kunskapskanalen HD
  • 3Sat, Das Erste, Kabel1, ProSieben, RTL, RTL 2, Super RTL, VOX, ZDF, Sat-1
  • Canal 24 Horas, TVE Internacional HD
  • Arte HD, France 2 HD, France 3, France 5

Vi meddelar våra kunder hur situationen utvecklas så fort vi vet mer.

Läs Ficoms nyhet, i vilken det mer ingående berättas om situationen: Risk för sändnings-avbrott i bl.a. svenska tv-kanaler över kabel-tv och IPTV

Vad innefattar avtalet mellan telebolagen och upphovsrättsorganisationerna?

Avtalet innefattar Kopiostos representation (som administratör av avtalslincenser) av de utländska tv-kanalernas vidaresändning i kabel-tv- och IPTV-nät. 

Varför är FiCom delaktig?

FiCom representerar i förhandlingarna sina medlemsbolag som utövar kabel-tv- och IPTV-nätets televisionsdistribution. FiCom förhandlar med Kopiosto på basen av de fullmakter dess medlemsbolag gett dem. 

Vad ligger bakom detta?

FiComs och upphovsrättsorganisationernas samarbetsavtal har en lång historia. De första samarbetsavtalen mellan Kaapelitelevisioliitto och upphovsrättsorganisationerna gjordes i mitten av 1980-talet. De allmänna avtalen flyttades över till FiCom år 2008, då Kaapelitelevisioliittos verksamhet lades ned och flyttades över till FiCom.

Kopiosto meddelade sommaren 2020 att man inte längre tänker fortsätta förhandlingskutymen med FiCom. Efter uppsägningen av avtalet meddelade även organisationerna att distributionsvillkor- och priser inte längre kommer att vara förhandlingsbara, utan Kopiosto meddelar ensidigt villkor och priser direkt till de operatörer som ansvarar för distributionen.

Varför fick man inte till stånd ett avtal?

Operatörerna som sköter distributionen av kanalerna har längs höstens gång försökt nå en förhandlingslösning med upphovsrättsorganisationerna i enlighet med samförvaltningslagen. Tyvärr har Kopiosto och Teosto trots detta sagt upp avtalet och dessvärre inte gått med på att ändra på de villkor de enhälligt satt upp för ett nytt avtal.

Vilka kanaler berörs av hotet av distributionsavbrottet?

Hotet berör distributionen av flera svenska, estniska, tyska och franska betalkanaler i kabel-tv- och IPTV-näten. 

Kanalerna och de kanalpaket som berörs varierar operatörsvis. 

Berör detta antennhushåll?

Nej. Detta berör endast distributionen av utländska kanaler i kabel-tv- och IPTV-nätet.

Varför är saken aktuell nu?

FiComs och Kopiostos avtal, i enlighet med vilket distributionsoperatörerna agerar gällande dessa kanaler, har sagts upp per 31.12.2020. Distributionen av kanalerna kan inte fortsätta utan ett ikraftvarande avtal.

Vad innebär samförvaltningslagen?

Lagen om upphovsrättens samförvaltning obligerar parterna att delge varandra de uppgifter som krävs för att kunna föra seriösa licensförhandlingar angående rättigheterna. Dessutom bör licensvillkoren grunda sig på objektiva och ickediskriminerande kriterier och samförvaltningsorganisationen – i detta fall Kopiosto – är skyldig att anmäla användarna vilka grunder som föreligger för prissättningen. 

Betyder detta att operatörerna inte vill betala upphovsrättsavgifter?

Nej, absolut inte. Operatörerna betalar alla de upphovsrättsliga ersättningar som bör betalas enligt det innehåll de distribuerar. I detta fall är det fråga om upphovsrättsliga avgifter som Kopiosto vidarebefodrar utomlands bl.a. till sändande bolag och dessa ersättningar vill upphovsrättsorganisationerna i fortsättningen ensidigt besluta om utan förhandlingar.