fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Intresserad av fiber?

Intresserad av fiber?

Partel planerar och utvidgar fibernätet främst till områden där invånarna varit aktiva och meddelat sitt intresse. Nu kan du påverka byggordningen för fiber i Pargas. Om du är intresserad av fiber har du säkert redan kontrollerat tillgängligheten och gjort en intresseanmälan direkt här på webbsidan eller kontaktat vår kundtjänst. Tala gärna också med dina grannar och be dem anmäla sitt intresse. Om ni är flera i grannskapet som är intresserade av fiber lönar det sig att kontakta oss så att vi i mån av möjlighet kan påskynda byggbeslutet för ert område. Naturligtvis skickar vi dig också gärna material och svarar på dina frågor!

Ta kontakt med styrelsen eller din disponent om du bor i ett bostadsbolag. De kan be oss om en offert på fiberanslutning och -tjänster till bolaget.

Byggprocessen på egnahemsområden

  • Speciellt mot slutet av året ser vi på intresseanmälningarna och identifierar de områden vi skall börja planera fiber till. Områden med många intresseanmälningar har en större chans att bli förverkligade!
  • Ibland bjuder vi invånarna från potentiella byggområden till infokvällar där vi berättar om fiber och svarar på frågor. 
  • När vi fått tillräckligt med beställningar börjar det egentliga byggarbetet. Vi bygger fiber områdesvis så att inte arbetet drar ut på tiden och stör i onödan. Fiberkabeln grävs eller dras i befintliga rör, vanligen längs med vägarna. När du beställer din anslutning före det här skedet får du kabeldragningen fram till sockeln på din tomt på köpet.
  • Grävarbetet görs när marken inte är frusen, alltså från vår till höst. Samtidigt eller efter detta synliga skede organiseras matning till området från vårt näts centraler. Intagningen av fiberkabeln i ditt hus samt själva installationen av anslutningen sker sist.
  • Efter installation kan du använda de tjänster du beställt. Du betalar anslutningsavgiften i en eller flera rater efter installationen.

Anmäl ditt intresse här