fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel

Voimatel har fungerat som Partels samarbetspartner sedan början av år 2022. Tillsammans förverkligar vi under åren 2022-2024 Fiberstödprojekt på landsbygden med EU-stöd som beviljats av Landsbygdsfondens finansiering för bredbandsprojekt från EU:s återhämtningsfond. De första projekten färdigställdes år 2022 och utbyggnaden fortsätter intensivt under åren 2023 och 2024.

Voimatels vision är att världen nu och i framtiden kan vila på rörelsen av data och energi. De bildar ett led som fungerar som samhällets nervnätverk, där sjukhus, fabriker, hem, kontor, produktionsenheter och människor verkar.

Voimatel planerar, bygger, upprätthåller och opererar el – och datakommunikationsnät. Detta görs för att möjliggöra förbindelserna, tjänsterna och friheten att leva för oss alla.

För Voimatel betyder ansvar stabilitet och att upprätthålla sitt förtjänta förtroende.

Voimatel känner och förstår utmaningarna i det ständigt utvecklande datasamhället. Utmaningarna antas med respekt för vår gemensamma livsmiljö, genom att bygga hållbara förbindelser.