fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Fibernät – 12.4.2023

Fibernät – 12.4.2023

Problem med fiberförbindelserna i skärgården har upptäckts onsdag 12.4.2023 kl. 9.12. Troligen har en kabel grävts av vilket påverkar anslutningarna från Korpo utåt (Houtskär, Iniö, Utö). Vi utreder felet som bäst och hoppas kunna åtgärda det så fort som möjligt. Vi beklagar oangelägenheterna.

***Felet lokaliserat, estimerad reparationstid ca. 1 h ***

***En del anslutningar fungerar igen sedan kl. 13.30 men resterande anslutningar är fortfarande under reparation. Tyvärr kan vi inte uppskatta hur lång tid reparationen tar. ***