fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel uppdaterar fiberterminalernas programvara

Partel uppdaterar fiberterminalernas programvara

Partel uppdaterar en del fiberterminalers programvara. Uppdateringen gäller endast fiberterminaler av modellen DZS ZNID-GPON-2425A1 och ZNID-GPON-2427A. Uppdateringen görs på distans under maj-junimånader och den görs för att förbättra apparaternas datasäkerhet.

Partel utför den automatiska apparatuppdateringen områdesvis nattetid från kl. 00:00 och uppdateringen orsakar ett avbrott på några minuter i anslutningens tjänster. Därmed uppdateras och omstartas de fiberterminaler som inte tidigare uppdaterats. Du kan också starta om din fiberterminal när det passar dig ifall du vill undvika det avbrott i fiberanslutningens tjänster som den automatiska uppdateringen orsakar.

Vår kundbetjäning betjänar dig på 02 454 5400 eller partel@partel.fi om du har frågor om programvaruuppdateringen!