Hem

Förnya din basstation redan idag och få mer ut av din hastighet!

Många av oss arbetar nu hemifrån såväl med skolarbeten som distansarbete och hemmets förbindelser sätts på prov mer än någonsin.

Även mobiloperatörerna rekommendationer är att använda WiFi-nätverk alltid då det är möjligt för att avlasta det mobila nätet. Elisa skriver bl.a. ”Inom den närmaste framtiden kommer folk att spendera mera tid i hemmen och därmed ökar nätanvändningen då distansarbete, kontakt till de närmaste och underhållning i hemmet sker över nätet. För att garantera en smidig nätförbindelse lönar det sig att utnyttja hemmets fasta nätverk över WiFi även för mobiler och andra apparater.”

Du som har tillgång till fiberanslutning är alltså lyckligt lottad – kolla även att ditt internnät motsvarar dagens standard!

Fastän din anslutning har en tillräcklig hastighet kanske du inte får ut maximal nytta av den om din WiFi-basstation är flera år gammal.

Vi rekommenderar nu alla fiberhushåll att uppdatera WiFi-basstationen till vår UniFi AC Lite basstation till specialpriset 125 € (norm. 149 €) eller modellen AC Pro till specialpriset 165 € (norm. 189 €)!

Specialpriset gäller fram till den 31.3.2020.

Med UniFis basstation fjärrhanteras din fiberanslutning från oss, vilket ger goda möjligheter till distansstöd. Vi sköter även all uppdatering av programvara och säkrar din förbindelse.

Med Wi-Fi-lösningen avbryts inte kontakten till det trådlösa nätet fast den uppkopplade apparaten flyttas från en basstations täckningsområde till en annans.

För att lösningen ska fungera kopplas basstationerna med Ethernet-kabel till fiberterminalen. Därtill bör du ha en aktiv fiberanslutning beställd från oss. Basstationen får ström via Ethernet-nätverket och behöver inga andra kablar. Den här basstationen går alltså enkelt att placera t.ex. i taket eller på väggen.

Fråga mer eller beställ din UniFi basstation på 02 454 5400 eller partel(at)partel.fi!