Hem

Fiber ersätter kopparn

Partels mission är att erbjuda pargasborna tidsenliga dataförbindelser. Skärgårdsbefolkningen kan bo kvar då pålitliga och fungerande förbindelser som motsvarar dagens växande behov mellan hemmen och företagen finns att tillgå.

Partel har sedan år 2009 systematiskt byggt ut det nya optiska fibernätet.

Vi har fömedlat tjänster via kopparnätet i 122 år, nu har kopparnätets teknik levt ut sin tid och dess kapacitet kan inte längre täcka dagens och framtidens dataöverföringsbehov. Vi har parallellt byggt ut det optiska fibernätet som är överlägset då det gäller kapacitet och pålitlighet. Därför kommer det gamla kopparnätet gradvis att avslutas i Pargas centrum-område innan år 2020. Alla tjänster kan beställas via fibernätet. Det är till allas fördel att tjänsterna kan levereras kostnadseffektivt via ett nätverk. Det nya fibernätet är överlägset då det gäller hastighet och funktionssäkerhet och kommer att tjäna kommunens invånare långt in i framtiden.

Kopparnätets tjänster upphör, kolla tidtabellen för ditt bostadsområde här.

Kontrollera fibertillgängligheten på ditt område här.