Hem

Förnya din basstation redan idag och få ut mer av din hastighet!

Många av oss arbetar nu hemifrån såväl med skolarbeten som distansarbete och hemmets förbindelser sätts på prov mer än någonsin.

Fiberanslutningen öppnar dörren till distansarbete- och inlärning!

Även mobiloperatörerna rekommendationer är att använda WiFi-nätverk alltid då det är möjligt för att avlasta det mobila nätet. Elisa skriver bl.a. ”Inom den närmaste framtiden kommer folk att spendera mera tid i hemmen och därmed ökar nätanvändningen då distansarbete, kontakt till de närmaste och underhållning i hemmet sker över nätet. För att garantera en smidig nätförbindelse lönar det sig att utnyttja hemmets fasta nätverk över WiFi även för mobiler och andra apparater.”

Du som har tillgång till fiberanslutning är alltså lyckligt lottad – kolla även att ditt internnät motsvarar dagens standard!

Fastän din anslutning har en tillräcklig hastighet kanske du inte får ut maximal nytta av den om din WiFi-basstation är flera år gammal.

Missa inte heller vår superkampanj för FiberHem-kunder!

Du får en Partel UFO på köpet då du gör en hastighetshöjning under tiden 1.4.-30.6.2020!

Med Partel UFO:s UniFi basstation fjärrhanteras din fiberanslutning från oss, vilket ger goda möjligheter till distansstöd. Vi sköter även all uppdatering av programvara och säkrar din förbindelse.

Med Wi-Fi-lösningen avbryts inte kontakten till det trådlösa nätet fast den uppkopplade apparaten flyttas från en basstations täckningsområde till en annans.

För att lösningen ska fungera kopplas basstationerna med Ethernet-kabel till fiberterminalen. Därtill bör du ha en aktiv fiberanslutning beställd från oss. Basstationen får ström via Ethernet-nätverket och behöver inga andra kablar. Den här basstationen går alltså enkelt att placera t.ex. i taket eller på väggen.

Fråga mer eller beställ din UniFi basstation på 02 454 5400 eller partel(at)partel.fi!

***

Ingå ett 24 mån tidsbundet avtal och maximera din hastighet till 500M/100M (59,90 €/mån) och få en Partel UFO Pro på köpet (värde 189 €) eller höj din hastighet till 100M/20M (39,90€/mån)
eller 200M/50M (49,90€/mån) så får du Partel UFO Lite på köpet (värde 149 €). Efter 24 mån fortsätter abonnemanget att gälla tillsvidare enligt giltig prislista. OBS! Ifall avtalet sägs
upp innan den tidsbundna avtalsperiodens slut, debiteras värdet av kampanjförmånen (149 € / 189 € ). Kampanjen är i kraft 1.4.-30.6.2020.
Tjänstebeskrivning och villkor hittar du här.

OBS! Kampanjförmånen kan inte utnyttjas ifall du har en annan kampanj i kraft under kamapanjtiden eller om din adress ingår i fiberstödprojektet!