fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Åska i luften

⚡️ Åskväder förorsakar ofta fel och blixten kan lätt förstöra ömtåliga elapparater. P.g.a. detta lönar det sig att dra ur strömkablarna ur uttaget i väggen på tv:n, datorn, modemet, trådtelefonen och fiberterminalen vid åskväder. Förbered dig inför detta också ifall dina apparater står oanvända och utan övervakning under en längre period. Kom ihåg att det inte lönar sig att ladda mobilen under åskvädret eftersom eventuella strömspetsar kan söndra både laddaren och mobilen som är kopplad till den.

⚡️ Det lönar sig att skydda apparaterna med ett så kallat överspänningsskydd som kan köpas från vår affär på Malmgatan 6. Ifall åskvädret är mycket kraftigt kan det hända att inte ens överspänningsskyddet hjälper. Åskvädren förorsakar mest skada i periferin, där telefonkablarna är långa och luftburna. Därmed är skador förorsakade av åskväder också sannolikt större i periferin.

⚡️ Koppla inte in elapparaterna genast efter att åskvädret passerat. Det kan fortfarande löpa strömspetsar i elnätet en stund efteråt.

⚡️ Ifall bredbandsanslutningen inte fungerar under eller efter åskvädret, lönar det sig att granska ifall apparaterna fungerar före inlämning av felanmälan. Testa anslutningen med ett annat modem ifall möjligt. Testning av apparatur underlättar och försnabbar felsökningen och man kan eventuellt undgå ett tidskrävande montörsbesök.

✅ I vår butik säljer vi APCs överspänningsskydd från 19 €.

📞 Felanmälningar kan göras genom att ringa vårt felanmälningsnummer 02 454 5019 (via mobil) / 10019 (fast trådtelefon).