fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

F-Secure förnyas

F-Secure förnyas

F-Secures TOTAL-tjänstepaket, som innehåller skilda SAFE-, Freedome VPN- och ID Protection -applikationer, förnyas i februari.
Nya F-Secure Total -tjänsten sammanslår tre skilda applikationers bästa egenskaper till en mångsidig dataskyddstjänst.
Skyddandet av dina apparater, din förbindelse och dina personuppgifter är i fortsättningen ännu behändigare.

Vi vill erbjuda dig inhemskt och världens bästa dataskydd även i fortsättningen. F-Secure SAFE -tjänsten uppdateras fr.o.m. 15. februari till F-Secure TOTAL -tjänsten. Samtidigt får applikationen nya egenskaper, så som WiFi-skydd och skydd av personuppgifter. De nya egenskaperna och uppdateringen blir tillgänglig stegvis i olika operativsystem. Du får alla egenskaper i bruk, om du har F-Secure TOTAL -tjänsten för minst 3 apparater.
Egenskaperna i de skilda applikationerna i nuvarande F-Secure TOTAL -tjänstepaketet sammanslås till en enda applikation, som i fortsättningen heter F-Secure TOTAL. Det är behändigt att använda tjänsten, för i fortsättningen hanterar du de olika egenskaperna via en enda applikation.

På grund av tjänsteförnyelsen och tjänstens nya egenskaper, har vi avslutat SAFE 1-tjänsten och samtidigt lanserar vi istället en ny tjänst för 2 apparater, F-Secure TOTAL 2, vars pris är 4,90 €/mån.

F-Secures förnyade egenskaper uppdateras under februari-mars och du kan läsa här vad den nya tjänsten innehåller och hur du tar den i bruk.