fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel sponsrar 2023

Ansökningstiden för att söka sponsorering för år 2023 har nu gått ut. Vi beviljar sponsorering till lokala föreningar, arbetsgrupper och personer i Pargas med omnejd. Främst vill vi vara med och understöda all slags ungdomsverksamhet, såväl idrott som kultur, samt annan samhällsberikande verksamhet, evenemang eller projekt.

För oss är det viktigt att vi är med och stöder olika typer av verksamhet och vi vill få vårt sponsorbeslut att återspegla samhället i helhet. Vi tar också i beaktande marginalverksamheter och går inte enbart in för att stöda redan etablerad verksamhet. I vårt beslut ser vi på helheter ifall ansökningar med anknytning till samma område lämnas in. Vi lägger också vikt på synligheten som Partel får via sponsoreringen.

Sista ansökningsdag för sponsorering år 2023 var den 28.2.2023. Nästa gång beviljas sponsorering igen i februari 2024. Eventuella frågor kring sponsoreringen riktas till partel@partel.fi eller genom att ringa 02 454 5400.

Alla ansökningar behandlas under marsmånad, och vi hoppas kunna ge beslut senast under början av april. Besluten skickas per e-post.