fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel säkrar dataförbindelserna

Partel säkrar dataförbindelserna

Besluten vårt lands regering har fattat angående coronaviruset gör det kritiskt att dataförbindelserna fungerar när en stor del av befolkningen skall sköta både skola och arbete hemifrån. Partel har ett stort ansvar för hela samhället och vi tar detta på största allvar. För att minimera risken med spridning har ett strikt program införts och detta påverkar tyvärr vår kundbetjäning.

Vi betjänar våra kunder per telefon och via våra elektroniska kanaler. Hembesök och installationer sköts via våra samarbetspartner.

Vår kundbetjäning i butiken på Malmgatan 6 kommer att vara stängd tills vidare och vi betjänar personligen endast vid oundvikliga tillfällen. Även vår försäljning sköter kundkontakterna per telefon samt elektroniska kanaler och alla kundtillfällen vi planerat för våren är inhiberade.

Våra samarbetspartner fortsätter installera fiberanslutningar enligt överenskomna tidtabeller, men kom ihåg att hålla tillräckligt avstånd från montören som kommer hem till dig. Övriga hembesök görs om det är fråga om en felsituation där besöket inte går att skjuta framåt. Speciellt personer över 70 år och de i riskgruppen skall överväga noggrant om hembesök verkligen är nödvändigt.

Med dessa åtgärder gör vi vårt bästa för att säkra våra kunders förbindelser samt tjänsternas underhåll och funktionalitet även vid en eskalering av virussituationen. Vi vill även annars förhindra spridningen av coronaviruset vidare och många av våra kunder har redan nu övergått till att huvudsakligen jobba på distans och vi förväntar oss att mängden ännu ökar.

I Pargas är det en stor fördel att det pålitliga och snabba fibernätet är så brett utbyggt och finns tillgängligt för många invånare. Fördelarna med bra förbindelser är uppenbara nu när stora mängder användare sköter både arbete och skola på distans.

Vi eftersträvar att upprätthålla våra tjänster med samma höga standard som tidigare och försäkrar dig om att vi följer med situationen kring Covid-19 noga och vidtar åtgärder för att säkerställa din och våra anställdas säkerhet. Skulle situationen ändras kommer vi att uppdatera dig med relevant information.

Vi önskar dig och din familj det bästa. Ta hand om varandra! 💚

Kundtjänstens kontaktinformation:

Servicetider: må 9-17, ti-fre 8-16
Per telefon: 02 454 5400
Per e-post: partel(at)partel.fi