fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Företagande i Sunnanberg

Företagande i Sunnanberg

I Sunnanberg förs aktiva diskussioner angående fiberstödprojektets förverkligande. Efter fiberinfotillfället grundade byborna en Facebook-grupp som fastighetsägarna aktivt deltagit i med diskussioner och tankar kring fiber och projektets fördelar. Arto Kallio, företagare på BRANG och styrelsemedlem i Turun Yrittäjät deltog i infotillfället och är en ivrig fiberförespråkare. Vi frågade Arto vad fiber och ett projekt som det här betyder för honom.

Hur påverkar förbindelserna din vardag och är du nöjd med dina förbindelser just nu?

Fungerande och snabba förbindelser är väldigt betydande i min vardag. Som företagare arbetar jag ofta på distans hemifrån och fungerande förbindelser krävs även kvällar och veckoslut. I praktiken behöver jag för jobbets del kunna koppla upp mig på nätet också utanför normal arbetstid, då nätet här är belastat av nöjesanvändare både här hemma och på området vi bor. Jag är inte nöjd med nuvarande förbindelser. Vi har en 4G mokkula, som inte ens räcker till för mina egna arbetsbehov, för att ens tala om hela familjens behov då vi alla är hemma samtidigt.

Till vad behöver du ett fungerande nätverk?

– Jag behöver fungerande och snabba förbindelser i mitt arbete. Som företagare måste jag ofta t.ex. dejourera och kunderna måste få kontakt med mig över nätet i för dem viktiga ärenden.

Du har redan länge väntat på pålitliga förbindelser till Sunnanberg, vad betyder ett så här stort fiberprojekt för dig?

För mig betyder det här projektet att jag lugnt kan jobba hemifrån då jag på förhand vet att förbindelserna fungerar och kunderna kan nå mig via flera kanaler. Även företagets bank- och finansförbindelser är beroende av goda förbindelser.

Vad tror du att fiberförbindelserna har för inverkan på landsbygden och skärgården överlag, nu och i framtiden?

Fiberförbindelserna möjliggör en livskraftig och attraktiv landsbygd även i framtiden såväl för oss, men framför allt för våra barn. Vi behöver redan nu fungerande förbindelser men i fortsättningen kommer våra barn att uppleva att allt fler tjänster flyttas till nätet. Tack vare goda nätförbindelser kan landsbygden hållas bebodd. Vi är inte längre beroende av masternas kapacitet.

Slutligen vill Arto hälsa alla stödberättigade fastighetsägare; – Alla med i projektet! Ni får gärna kontakta mig om jag kan stå till tjänst med något! Nedan följer några av Artos citat i Facebook-gruppens diskussioner:

”Enligt min åsikt behöver vi absolut fiber till Ålö-området! Den nuvarande 4G:n räcker inte till för arbets- och nöjesbruk då hushållets förbindelse delas av t.ex. två vuxna och två barn. Den kommande 5G:n är ännu mer sårbar och når endast dem som är belägna alldeles intill masten (vi talar några få hundra meter från masten), övriga hjälper den inte. Samtidigt ökar förutom det normala nätsurfandet tjänsterna som flyttas över till nätet märkbart, barnens skoluppgifter, åldringstjänster, statliga och kommunala tjänster samt TV. Ifall vi inte utnyttjar Partels, statens och stadens unika fibererbjudande nu, kommer vi inte att få ett motsvarande senare. Beslutet att skaffa fiber och tillhörande tjänster bör göras nu, så vi kan fortsätta vara en del av det växande tjänste- och datasamhälle som utvecklas över nätet. Ifall någon ännu är fundersam rekommenderar jag Partels tilläggsinfo, där fiberprojektet gås igenom grundligt! Alla med!” 😊

”Precis så är det! Hoppas vi får förbindelserna säkrade med fiber här på Ålön!”

”Jag anser att det här är en ytterst viktig faktor för att bibehålla områdets livskraftighet och företagsamhet i närframtiden. Annars blir vi liksom lite ”bakom flötet” här.

”Fint att du grundade den här gruppen! Det skulle vara ytterst viktigt att få alla eller åtminstone 50 % med! Med fiber möjliggörs distansarbete ännu bättre än tidigare och nuvarande, men framförallt framtida tjänster görs tillgängliga. För att inte tala om tillgången till globala nöjes-, sport- och nyhetskanaler. Fiber är framtidens melodi och den höjer också märkbart värdet på allas våra fastigheter och håller vår by livskraftig för unga inflyttare.”