KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partel

Pargas Telefon Ab (Partel), som fungerar i Pargas, är ett lokalt telekommunikationsbolag. Partel erbjuder ett omfattande utbud moderna tele- och datatjänster, som t.ex. fiberanslutningar, till konsumenter och företag. Partel hör till Finnet-gruppen och sysselsätter 14 personer. Företaget ägs av pargasborna själva och betjänar sina kunder på svenska och finska på Malmgatan 6, Pargas.

Pargas Telefonförening grundades år 1894, då den första telefoncentralen installerades i Pargas centrum i köpmannen K. R. Ljunqvists hus på Gamla Malmen. År 1902 flyttades centralen till Rohdes hus på Malmgatan (även kallat Björkfeldtska huset). Pargas Telefonförening beviljades tillstånd till tre telefonlinjer av Finlands Kejserliga senat år 1905. Linjerna gick från Åbo till Pargas Malm, Levo by samt Lemlax gård. Tillstånd för telefonlinjerna i Nilsby, Hyvilemp och Sildala beviljades år 1912. År 1916 flyttades tillstånden över i Aktiebolag Pargas Telefons namn. Heisala central grundades år 1939 och 1945 fanns sex växelbord och 840 telefonanslutningar i Pargas. År 1950 ändrades namnet till Pargas Telefon Ab och Våno central grundades. Byggarbetet på den nya huvudbyggnaden på Malmgatan 6 inleddes år 1951 och den stod klar 1953. År 1960 automatiserades telefoncentralen och flyttades över till nya utrymmen i huvudbyggnaden där Partel fortsättningsvis är verksamt.

Digitaliseringen har ändrat vårt samhälle under de senaste årtiondena. På Partel påbörjades digitaliseringen av linjerna år 1981 och arbetet slutfördes 1992. Under dessa år grundades även dotterbolaget Pargas TV-Central-antenn Ab. Teleförvaltningscentralens tillstånd för mobiltelefoner- och fjärrtrafik beviljades Partel år 1990. Dotterbolaget Oy Parcall Ab grundades år 1997 för att förse Pargas stad med en modern telefonväxel och samma år byggdes den första fiberanslutningen i Pargas. Dotterbolagen Pargas TV-Central-antenn Ab och Oy Parcall Ab fusionerades med moderbolaget år 2018.

Partels största mission i dagens läge är att förse Pargasborna med fungerande fiberförbindelser. Utbyggnaden av det optiska fibernätet som påbörjades år 2009 kommer att förse invånarna med moderna fiberförbindelser då kopparnätets tjänster upphör inom år 2020. Fiberstödprojektet som pågår i samarbete med finska staten och Pargas stad kommer att förse många hem ute på landsbygden och i skärgården med fungerande förbindelser innan år 2020 är slut.