fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

TunturiTec

TunturiTec

TunturiTec Oy, Pargasföretaget som specialiserat sig inom metallbranschen, tog Partel IT Manager –tjänsten i bruk. Företagets vd, Harri Tunturi öppnar upp orsakerna till varför de tog tjänsten i bruk och berättar om fördelen med IT-stödtjänster inom en industri som ständigt växer och utvecklas.

Har TunturiTec använt sig av IT-stödtjänster innan Partel IT Manager?

Ja, till en början beställde vi IT-stödtjänster via ett annat företag. Deras personalstruktur förändrades avsevärt och kontaktpersonerna vi kände byttes ut. I det här skedet började vi fundera om vi borde förnya oss och våga prova på nya alternativ då det gäller IT-stöd.

Hur föll ni för Partel IT Manager -tjänsten?

Vi hade stött på IT Manager –reklamen och inspirerade av den beslöt vi oss att prova tjänsten. Vårt företag hade från tidigare i bruk en Parnet FiberFöretag -anslutning, så anskaffningen av IT Manager via Partel kändes som ett naturligt val. Partels verksamhetspunkt finns dessutom på samma ort, vilket gör samarbetet enkelt och smidigt.

Hur viktigt anser du att IT-kunnandet är för ert företag?

Betydelsen av IT-kunnande i vårt företag ökar hela tiden eftersom vi redan digitaliserat en stor del av våra processer. För tillfället sköts all uppföljning och rapportering digitalt via integrerade applikationer. Också bl.a. utskick av tekniska ritningar, arbetsuppföljning och skötseln av produktionsmaskinerna sköts elektroniskt. Systemet måste hållas uppdaterat och personalen måste hela tiden skolas i användningen av den nya teknologin så att vårt företag kan svara på alla växande behov och krav inom branschen. Det är extremt viktigt att alla apparater fungerar som de ska.

Vilka förväntningar har ni på IT Manager och Partel?

Vi vill att Partel blir en bestående samarbetspartner. För oss är det viktigt att IT Manager –stödpersonerna så småningom lär sig känna vårt företags bransch, vår personal och våra funktionssätt. Partels personal är kunnig och yrkesskicklig vilket underlättar vår vardag betydligt här på TunturiTec. Jag upplever att IT Manager –tjänsterna är till nytta för såväl små som stora företag eftersom företaget tack vare tjänsten kan koncentrera sig på sitt eget specialkunnande och tiden inte går åt till IT-ärenden.