KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

FiberFöretag

Ett välfungerande datanät säkrar företagets verksamhet

Företagens dataöverföringsbehov växer konstant i samband med att nättjänsterna utvecklas. Med fiberförbindelsen kan man garantera pålitliga och störningsfria förbindelser nu och i framtiden. Data överförs via den optiska fibern i form av ljus, vilket innebär att långa avstånd eller svåra väderförhållanden såsom t.ex. åska inte påverkar dess funktionalitet.

Ifall företagets dataförbindelser bryter eller är långsamma – eller i värsta fall inte fungerar över huvudtaget, blir det i längden dyrt och olönsamt för företaget. Med en pålitlig och snabb förbindelse är företagets verksamhet effektiv och smidig för de anställda, vilket ökar såväl produktionen som de anställdas trivsel.

Parnet FiberFöretag -förbindelserna är mångsidiga och snabba förbindelser. Fiberanslutningen erbjuder en så gott som gränslös kapacitet för dagens och framtidens nättjänster. Endast med Parnet FiberFöretag -anslutningen får ditt företag mångsidiga lösningar för distansarbete och supersnabba förbindelser, som t.ex. videosamtal och videoladdningar kräver. Det går att koppla flera datorer eller företagets lokalnät till anslutningen.

Tackvare sin mångsidighet lämpar sig anslutningen för alla storlekars företag. Datahastigheterna är symmetriska, dvs. informationen rör sig lika snabbt och pålitligt åt båda hållen även om stora datamängder överförs.

Parnet FiberFöretag

Egenskaper:

• Kortare leveranstid
• Snabbare reaktionstid, 24 h vardagar
• Anslutningen innehåller en flerportad ändutrustning som lämpar sig för företagsbruk
• Anslutningen inkluderar fast offentlig IP-adress

Tilläggstjänster:

• Brandmur/datasäkerhetspaket
• Virusskydd för e-posten
• Skräppostfilter
• Tilläggs IP-adresser
• E-postlådor

Hastigheter:

30/30M
50/50M
100/100M
200/200M
500/500M

Parnet Fiberband PRO

För ett mindre behov lämpar sig utmärkt Parnet Fiberband PRO -anslutning.

Egenskaper:

• Anslutningen levereras enligt normal leveranstid
• Anslutningen inkluderar normal ändutrustning
• Anslutningen inkluderar en fast offentlig IP-adress, (extra IP-adresser går inte att få)

Hastigheter:

50/10M
100/20M
200/50M
500/200M

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning just för ditt företag

02 454 5400 eller foretag(at)partel.fi!