fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

IT Manager

Partel IT Manager – ditt IT-stöd i företagets vardag

Hur står det till med IT-ärendena i ditt företag? Har du svårt att koncentrera dig på ditt egentliga arbete för att apparaterna och programmen strular? Ingen fara, lös det med Partel IT Manager!

Partel IT Manager är en ny tjänst som erbjuder ditt företag sakkunnigt IT-stöd 1-5 dagar i månaden. Vi börjar med att kartlägga ditt företags IT-läge, på basen av vilken vi tillsammans gör upp en plan för IT Manager åtgärder.

Partel IT Manager –tjänster

Partel IT Manager erbjuder stöd då den egna tiden och kunskapen inte räcker till. Partel IT Manager sköter företagets IT-ärenden, jobbar för ditt företags bästa på överenskommet sätt och hjälper till med bl.a. rapporteringar, ibruktagandet och upprätthållandet av licenser och programvara, anskaffande och ibruktagande av apparatur eller t.ex. användningen av molntjänster. Lista på de olika tjänsterna ser du nedan.

OBS! Partel IT Manager ger även råd i frågor gällande EU:s dataskyddsförordning.

Underlätta din vardag och anlita vår kompetenta Partel IT Manager!

Ta kontakt eller titta in:
foretag@partel.fi
tel. 02 454 5400

• kartläggning och dokumentation av IT- ärendenas nuläge
• rapportering
• internnät
• program och licenser
• servrar
• molntjänster
• nätsidor
• e-post och nätkoder
• säkerhetskopiering
• datasäkerhets och -skyddsfrågor
• komplett administration av IT-ärenden
• användarstöd
• anslutningar och förbindelser
• apparater
• personalskolningar

Vilken är nyttan med Partel IT Manager?

Partel IT Manager är en komplett datatjänst, med vars hjälp ditt företag kan effektivera sin verksamhet och hållas up to date i den ständigt levande IT-branschen. Det blir mera tid över för att leda och utveckla företaget då du inte behöver koncentrera dig på IT-ärendena.

Partel IT Manager hjälper ditt företag att uppnå målsättningarna så att de stöds av IT-kunnandet på bästa möjliga sätt. Så här försäkrar du dig även om en tidsenlig utveckling och ett kostnadseffektivt dataledarskap för ditt företag. Samtidigt kan du lita på att ditt företags IT-kunnande är i trygga händer.

Ett sakkunnigt IT-kunnande är i dagens läge även en väsentlig del av en smart riskhantering. Då du är medveten om vad som försiggår beträffande ditt företags IT-ärenden undviker du otrevliga överraskningar och kan rentav uppnå konkurrensfördel i förhållande till övriga företag inom branschen. Då IT-kunnandet är i skick betalar du endast för de åtgärder som gagnar ditt företag och försäkrar dig om att licenserna och programvaran är up to date. Partel IT Manager övervakar även it-kostnaderna för dig.

Såhär tar du i bruk Partel IT Manager

  1. Kontakta Partels företagsförsäljning, kom överens om ett möte med dem och berätta om ditt företags stödbehov
  2. Våra IT Manager –experter gör en kostnadsbelagd kartläggning för ditt företag
  3. Du får ett förslag av våra experter över de tjänster som lämpar sig bäst för just ditt företag
  4. Kom överens om ibruktagande av tjänsten och du får IT Manager till hjälp!

Partel IT Manager – förslaget är en plan på de tjänster som lämpar sig för ditt företag. IT Manager följer denna plan och rapporterar regelbundet om hur arbetet framskrider.

TunturiTec

välkomnade Partel IT Manager