fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

Partels fakturering sköts i fortsättningen av BRANG Ab

Partel har från och med 4.9.2020 utkontrakterat faktureringen till BRANG Ab. Därmed har även kontonumret på fakturorna ändrats och i fortsättningen skall alla betalningar göras till BRANG Ab:s kundmedelskonto.

Om ni tidigare beställt e-faktura eller direktbetalning av oss, påverkar denna ändring inte er och inga åtgärder behöver vidtas.

Ifall ni av oss mottagit e-postfakturor kommer dessa i fortsättningen att skickas från adressen laskutus@brang.fi. Om ni inte fått vår e-postfaktura, ber vi er vänligen att kontrollera er skräppost.

Vid eventuella frågor gällande betalning av fakturan svarar: laskutus@brang.fi eller BRANG Ab:s kundbetjäning må-fre kl. 9-16.30 på numret 044 7831030 (lokalnätverksavgift/mobilsamtalsavgift).

Frågor gällande fakturans innehåll riktas till: partel@partel.fi eller Partels kundtjänst tel. 02 454 5400 må 9-17, ti-fre kl. 8-16.