fbpx

KONSUMENT | FÖRETAG | HUSBOLAG

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Pargas Telefon Ab – Paraisten Puhelin Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls den 18.6.2024 med början kl. 18.00 i Hotell Kalkstrand, 1. våningen, adress Strandvägen 1, Pargas.
På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 12 § bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman.
Från och med den 30.5.2024 har aktieägarna möjlighet att granska handlingarna gällande bokslutet och bolagsstämman på bolagets webbsidor och kontor i Pargas, adress Malmgatan 6, Pargas.
DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud bör anmäla om sitt deltagande till bolaget på förhand senast den 17.6.2024 innan kl. 16.00, tel. 02 454 5400, eller via e-post partel@partel.fi.
Eventuella fullmakter ombeds sändas på adressen Pargas Telefon, Malmgatan 6, 21600 Pargas, så att dessa anländer senast före utgången av anmälningstiden.
DIVIDEND
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividend 0,58 €/aktie utdelas för räkenskapsperioden, totalt 191 980 €.
Pargas, den 30.5.2024 PARGAS TELEFON AB – PARAISTEN PUHELIN OY:S FÖRVALTNINGSRÅD