Parcall

Parcall är ett litet och genuint CallCenter -företag grundat 1997 som erbjuder sina kunder omfattande svars- och växeltjänster. Till kundkretsen hör både stora och små företag och samfund.

Tjänsterna skräddarsys alltid enligt fall beroende på företagets storlek, verksamhetstyp och behov. Till tjänsterna hör bl.a. förmedling av samtal samt mottagande av ringbud och beställningar.

Vi besvarar företagens anropsnummer vardagar kl.  8 – 17 på överenskommet sätt och samtalen förenas vid behov vidare enligt önskemål. Till svarstjänsten kan även t.ex. ordermottagning, tidsbeställning eller övriga motsvarande tjänster anslutas. Parcalls svarstjänst passar även utmärkt för tillfälligt behov under t.ex. semestrar, skolningar och palaver. Vi sköter även skanning och posthantering av olika slag. Samtalen kan styras till Parcall från hela Finland och även från utlandet.

Parcalls växeltjänst ger företaget egenskaperna i ett modernt telefonsystem utan investering i egen apparatur. Det innebär inbesparingar i service- och reservdelsavgifter – medan besväret av dessa uteblir. Växel- och svarstjänsterna kan även beställas separat.

Tilläggsuppgifter 02 454 1111 eller parcall(at)parcall.fi.